Nu skärper vi Västerås klimatmål – nettonollutsläpp senast 2024

NYHET. Vi i Centerpartiet har tillsammans med våra samarbetspartier antagit ett nytt ambitiöst klimatmål för att öka takten i Västerås klimatomställning. Det nya målet innebär att Västerås kommuns geografiska område ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2040. Utsläppen måste även minska med 10 procent per år.

Förra året antogs målet att Västerås stad som organisation ska vara fossilfri senast 2030. Under torsdagens kommunfullmäktige antogs även ett nytt klimatmål för Västerås som geografiskt område. Målet är framtaget genom vetenskapliga metoder och ligger i linje med Parisavtalets åtagande om högst 1,5 graders uppvärmning. 

– Vi har antagit ett väldigt ambitiöst klimatmål som Västerås stad inte kommer kunna nå på egen hand, eftersom vi inte har rådighet över alla delarna. Det här arbetet behöver vi alltså göra tillsammans med andra för att nå framgång. Vi vet att näringslivet är ivriga och vill bidra till omställningen, det ser vi inte minst från Mälarenergi och deras nyligen initierade resa mot noll. Nu ger vi oss ut på hela Västerås resa mot noll och vi hoppas att näringslivet och övriga hakar på, säger Monica Stolpe-Nordin (C), kommunalråd. 

Utöver att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040, ställer det nya klimatmålet krav på en årlig utsläppsminskning med 10 procent. Syfte är att genomföra minskningar kontinuerligt och inte avvakta med insatserna till sista sekunden, vilket tidigare klimatmål tillåtit. Hur stora klimatförändringarna blir avgörs av de samlade utsläppen av växthusgaser över tid. Därför är det av stor betydelse att utsläppen minskar nu och stadigt fortsätter att minska. Uppfylls inte 10 procentens minskning ett år kommer procentsatsen att bli högre kommande år för att budgeten ska kunna hållas.

Den tillåtna kompensationen för utsläpp som inte kan minskas av till exempel beredskapsskäl har även sänkts från 15 procent till 10 procent. Att inte ha några utsläpp alls är väldigt svårt, men genom att till exempel samla in och lagra koldioxid kan man kompensera för dessa utsläpp och därigenom nå nollnivån.

Det nya målet lyder i sin helhet att “Västerås ska uppnå nettonoll utsläpp av växthusgaser senast år 2040. Utsläppen ska minska med 10 procent per år för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande för att nå målet om högst 1,5 graders uppvärmning. 10 procent av utsläppen får kompenseras” och ersätter samtliga tidigare klimatmål för det geografiska området. Målet som antogs 2023 att Västerås stad ska vara en fossilfri kommunal organisation år 2030 kvarstår.