sol-has-bg

Centerpartiet för Västerås BÄSTA!

Kommunalt handlingsprogram 2022-2026
Centerpartiet i Västerås

VÅR VÄRDEGRUND

Vi vill ge KRAFT åt varje människa. Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får människor och hela kommunen att växa.Det är så vi vill vara med och styra Västerås.Vi går till val som ett självständigt, liberalt och grönt alternativ för samarbete i mitten av svensk politik. Med fötterna fast förankrade i jorden, både på landsbygden och i staden.
Med en tydlig vision för ett hållbart, företagsamt och tryggt Västerås. Med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, och barnkonventionen i ryggmärgen. För jämställdhet och jämlikhet. Mot främlingsfientlighet, rasism och extremism. Där vi söker samarbete med de partier som, liksom Centerpartiet, står upp för den liberala demokratin och alla människors lika rätt och värde.

För Västerås bästa.

Kontakta oss gärna!


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.