Förtroendevalda 2018-2022

Kretsstyrelse

Ordförande Reidun Andersson
Ledamöter: Maria Sannesjö (vice ordförande), Sara Norström (kassör), Mikael Palmqvist, Mouayad Sary, Ulf Jansson,

 

Nedan presenteras våra förtroendevalda i Västerås kommun 2018-2022

Gruppledare
Vicki Skure-Eriksson

Kommunalråd
Vicki Skure-Eriksson
Monica Stolpe-Nordin

Kommunstyrelsen
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Monica Stolpe-Nordin

Skultuna kommundelsnämnd
ordförande Karin Westlund
ersättare Elisabeth Sannesjö
ersättare Reidun Andersson

Kommunrevisionen
vice ordförande Åke Johansson

Valnämnden
ordinarie Dan Edlund
ersättare Milena Axklo

Överförmyndarnämnden
ordinarie Mattias Dahlberg

Individ- och familjenämnden
ordinarie Milena Axklo
ersättare Eva Sollén Mattson

Äldrenämnden
ordinarie Indi Persson
ersättare Karin Larses

Nämnden för personer med funktionsnedsättning
ordinarie David Sundén
ersättare Reidun Andersson

Kulturnämnden
ordinarie Mikael Palmqvist
ersättare Birgitta Olsson

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Adam Pettersson

Förskolenämnden
ordförande Vicki Skure-Eriksson
ersättare Falis Hassan

Grundskolenämnden
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Jonathan Taki

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
ordinarie Eva-Lotta Svensson
ersättare Ahmed Boschgaahn

Tekniska nämnden
ordinarie Ulf Jansson
ersättare Maria Sannesjö

Krisledningsnämnden
Vicki Skure-Eriksson

Fastighetsnämnden
ordinarie Elisabeth Sannesjö
ersättare Tobias Härnström

Byggnadsnämnden
ordförande Monica Stolpe-Nordin
ersättare David Sundén

Miljö- och konsumentnämnden
vice ordförande Monica Stolpe-Nordin
ersättare Johnas Rundgren

Mälardalens brand- och räddningsförbund
ordinarie Adam Pettersson

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken
ordinarie Monica Stolpe-Nordin

Kommunalförbundet Västmanlandsteater
ersättare Indi Persson

Mälarenergi AB
ordinarie Lars Kallsäby

Fibra AB
ordförande Lars Kallsäby

Mälarenergi Elnät AB
ersättare Lars Kallsäby

Bostads AB Mimer
ordinarie Ing-Marie Berndtsson

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB
ordinarie Mats Eriksson

Mälarhamnar AB
Ordförande Lars Kallsäby
Ersättare Mats Eriksson

Västerås Stadshus AB
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ersättare Monica Stolpe-Nordin

Västmanlands kommuner
ordinarie Vicki Skure-Eriksson
ordinarie Lars Kallsäby
ersättare Monica Stolpe-Nordin
ersättare Karin Westlund

Nämndemän
Åke Johansson
Dan Edlund
Karin Larses
Ing-Marie Berndtsson
Mattias Dahlberg

Gode män vid fastighetsbildningsförrättning
Lars Andersson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.