Kyrkovalet

RÖSTA FÖR ÖPPENHET OCH FRAMTIDSTRO

Centerpartiet går till val med engagemang och hjärta för kyrkans framtid. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer. Vi vill att kyrkan ska vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Centerpartiet vill:

  • Ha en folkkyrka som är lokalt förankrad i hela landet.
  • Att kyrkan ska vara öppen för alla. Inte minst för de som är utsatta, ensamma eller på flykt.
  • Att kyrkan ska präglas av framtidstro och vara en stark röst för humanism och mot främlingsfientlighet.

En nära kyrka

En grön kyrka

En öppen kyrka


Våra kandidater

 

Åke Johansson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.