Birgitta Olsson

Bild

En öppen kyrka

Jag heter Birgitta Olsson, är 81 år och medlem i Dingtuna-Lillhärads församling dit jag återkommit efter många år på andra platser. Jag är uppväxt i Dingtuna, har gått i Dingtuna kyrkskola, är konfirmerad och vigd i Dingtuna kyrka.

För mig är den lokala församlingen så viktig och jag vill att vi i vår församling ska arbeta på ett sådant sätt att flera församlingsbor ska känna sig välkomna och hemma i vår fina kyrka som finns där sedan århundraden. Ett sätt som jag tror på är att få flera att vilja delta i det lokala arbetet och vara med och påverka vilken verksamhet vi ska ha. Människors olikhet är en rikedom och jag är övertygad om att det i vår församling finns människor i alla åldrar som har något värdefullt att bidra med oavsett kön, livsåskådning, funktionsvariationer, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund.

Dingtuna kyrka har så rika kulturvärden. Tyvärr är det svårt att få ta del av dem utöver gudstjänsttiderna. Församlingsbor med intresse för kulturarvet vill säkert vara med och visa upp dessa rikedomar. Det är ett sätt att bidra i församlingslivet.

Musik, bildkonst, dans, teater, litteratur och övrig kultur berikar församlingslivet och säkert finns det hos många en längtan att få vara kreativ inom något av dessa områden.

Barn och ungas idéer ska ha plats i kyrkans verksamhet. Det är viktigt att kyrkan låter unga ta ansvar för och utveckla verksamhet.

Rösta på mig, Birgitta Olsson, Centerpartiet den 19 september.

Läs mera om våra kandidater, tryck här!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.