Malin Svedberg

Bild

En nära och öppen kyrka

Jag heter Malin Svedberg, är 21 år och bor i Kungsåra församling. Jag har nyligen påbörjat en utbildning till att bli skogsmästare.

Jag tycker det är viktigt att kyrkan ska kunna vara en plats för människor oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, etnisk eller social bakgrund. Alla ska känna sig välkomna i kyrkan. Därför ska du rösta på Centerpartiet.

Rösta på Centerpartiet den 19 september för en nära kyrka.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.