Lättläst

Vad vi vill göra i Västerås kan du läsa om här.

Den lättlästa versionen finns också som PDF , 451.3 kB..

Ett tryggt och grönt Västerås för alla människor

För Centerpartiet är det självklart
att alla har samma rätt
få bestämma själv och bli lyssnad på.

Att gå in genom samma dörr som alla andra.
Att vara med på simundervisning och skolutflykter.
Att kunna gå på restaurang och konserter.
Att titta på idrott och själv idrotta.
Att jobba, tjäna pengar och känna sig behövd.
Att kunna välja var och hur man bor.

Centerpartiet har drivit på
för en ny lag som säger
att man inte får diskriminera människor
på grund av dålig tillgänglighet.

Därför måste vi fortsätta bygga Västerås
tillgängligt och rätt från början.
Det kallas Universell design.

Centerpartiet vill att alla människor
ska kunna bestämma mer själva.

Vi vill att samhället
ska bry sig om alla människor.

Det betyder till exempel
att alla ska ha en bostad
och kunna utbilda sig.

Alla människor behöver känna sig trygga
och vara en del av en gemenskap med andra.
Därför är det viktigt med jobb och en aktiv fritid.

Vi vill att människor
med lite eller ingen utbildning,
eller som har en funktionsnedsättning
eller som är inte pratar svenska flytande
också ska kunna jobba och tjäna egna pengar.

Och fler människor måste få
nya chanser till jobb senare i livet.

Psykisk ohälsa

Fler människor mår psykiskt dåligt.

Det betyder att fler människor
lever med ångest, oro

och andra psykiska sjukdomar.

När människor mår dåligt
är det viktigt att de snabbt får hjälp.
Det behövs fler som kan hjälpa
människor som mår dåligt.

Vi vill att kommunen jobbar
tillsammans till exempel med
studieförbund och föreningar
för att människor inte
ska hamna utanför.

Även de med en psykisk sjukdom
ska kunna jobba på ett sätt som de klarar av.

Miljö och klimat

Centerpartiet tycker att det är viktigt
att vi är rädda om miljön.

Vi vill byta bort olja och kol
mot det som inte smutsar ner miljön.

Vi vill bygga fler ställen
där man kan ladda elbilar,
och bygga solceller på alla taken
på husen som kommunen äger.

Det ska vara dyrt att smutsa ner
och billigt att vara miljövänlig.

Jobb och företag

Företag är viktiga för att de skapar jobb.
Centerpartiet vill göra det enklare och billigare
för företag att anställa människor.

Det ska vara lätt att starta
sociala företag tillsammans med andra,
även om man har en funktionsnedsättning.

Kommunen köper många varor och tjänster.
Vi vill att kommunen ska handla
en del av sina varor och tjänster
från sociala företag.

Vi vill också att kommunen ska
anställa fler personer som har
olika funktionsnedsättningar.

Även personer som driver företag
ska ha rätt till färdtjänst
och anpassning av arbetsplatsen
och friskvård.

De som inte kan jobba
ska ha rätt till samhällslön.

Centerpartiet vill att inte bara
att Arbetsförmedlingen ska ansvara för
att hjälpa till att hitta jobb.

Vi tror att andra företag
kan vara bättre på att hitta jobb
till exempel åt personer med funktionsnedsättning.

Många unga med aktivitetsersättning
deltar idag inte i aktiviteter
som gör det enklare att
få arbete eller börja studera.

Ett skäl är att de förlorar
sin rätt till ersättning
om de vill studera.
Det tycker vi är fel.
De måste få prova att arbeta eller studera
utan att förlora sin ersättning.

Bra mat

Sverige har hårda regler
för hur man får föda upp djur.
Det är viktigt att djuren har det bra.
Kor, får och grisar är friskare i Sverige
än i många andra länder.

Djurens bajs kan rötas till biogas
som man kan använda i bilar och bussar
istället för bensin och diesel
som är dåligt för miljön.

Djur som betar gör att hagarna hålls öppna.
Det gillar många insekter, smådjur och växter.

Mjölk och kött som serveras i förskolor,
skolor och på äldreboenden
ska komma från Sverige
istället för från andra länder.

Infrastruktur i hela Västerås

Buss och tåg är bra för miljön.
Vi vill ha fler bussar i hela kommunen.
Eftersom Västerås växer
är det fler som reser.

Vi vill bygga en ny väg
som en ring runt kommunen.
Då blir lättare att åka buss
och mindre trafik på E18,
den stora vägen som går genom Västerås.

Färdtjänst är till för människor
som inte kan åka med vanlig buss.
Centerpartiet tycker att det ska kosta
lika mycket att åka färdtjänst
som med buss
och att ledsagare ska få
åka med utan kostnad.

Vi vill också bygga cykelvägar på landet.
Till exempel till Tidö-Lindö och Tortuna.

Utbildning

Skolan är viktig för alla människor.
Där lär man sig läsa, skriva och räkna
och lär sig nya saker
som är viktigt i en demokrati.
Till exempel att alla får rösta.

Förskola och skola som passar alla

Barn och familjer är olika och har olika behov.
Därför är det bra att barn och föräldrar kan välja
mellan olika sorters förskolor och skolor.

Man kan också välja dagmamma.
Det kallas pedagogisk omsorg.

Just nu är det många som vill bo i Västerås.
Många flyttar hit och det är trångt
på en del förskolor och skolor.
Därför vill Centerpartiet
bygga fler förskolor och skolor.

Grundskola och särskola

För Centerpartiet är det viktigt
att varje elev får den hjälp den behöver.
Elever som har svårare att lära
ska få rätt hjälp och stöd

Elever som lär sig snabbare
ska få svårare uppgifter
så att alla tycker att skolan är kul.

Alla elever ska ha tillgång
till Ipads eller dator
för att kunna lära sig nya saker
på olika sätt.

Ingen ska mobbas eller bli retad.
Alla skolor ska ha en plan mot mobbning.

Fritidshem

Vi vill att fler barn ska få gå på fritids.
Även att barn till arbetslösa och föräldralediga
ska få gå tre timmar per dag.

Elever med funktionsnedsättning

Alla elever har samma rättigheter
att delta på alla lektioner.
Det gäller även idrotten.

Det är viktigt att alla skolor
även kan ta emot elever
som har svårt att gå, höra,
se, prata och förstå.

Trygg och säker skolväg

Alla barn i Västerås ska ha
en trygg och säker skolväg.

Elever som åker skolskjuts
behöver få information i tid
och få skjuts av snälla och trygga chaufförer.

Gymnasiesärskolan

Vi vill att gymnasiesärskolan
jobbar tillsammans med företag
och kommunens arbetsplatser
för att fler elever ska komma ut i arbete
eller studera vidare efter studenten.

Vuxenutbildning

Yrkes- och lärlingsutbildning
är viktigt för företag som behöver anställa.

Vi vill att lärlingsutbildningar
ska finnas inom fler yrken
och att även vuxna ska kunna vara lärlingar.
En lärling lär sig jobbet på jobbet.

Det ska också vara lätt att läsa vidare
på särvux och folkhögskola.

Trygghet i hela kommunen

Alla om bor i Västerås
ska kunna känna sig trygga.
Inte behöva vara rädd för att
bli utsatt för brott eller mobbning.

Polisen jobbar med brott,
men kommunen kan hjälpa till.

Fler gatulampor, mindre buskar.
Fler vuxna behöver vara ute på
gator och torg på kvällar och helger
och det behövs fler som jobbar med det.
De kallas fältarbetande socialsekreterare.

Skolan, fritidsklubbar, fritidsgårdar,
idrottsföreningar och andra
kan hjälpa till att upptäcka
unga människor som inte mår bra
eller som använder droger.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Centerpartiet vill skydda LSS-lagen.
Lagen hjälper personer som behöver mest stöd
att kunna leva som alla andra.
Idag är personlig assistans hotad.
Många blir av med hela eller delar av sin assistans.
Centerpartiet vill behålla assistansen.
Assistans innebär många kan leva ett
fullständigt liv med arbete, studier,
familjeliv och göra saker på fritiden.
Den gör att barnen kan
bo kvar hemma med sina föräldrar.

Vi vill också att de som har assistans
själva ska kunna välja
vem som hjälper dem.
Korttids är en viktig LSS-insats
för att hjälpa barn och familjer.
För att föräldrar ska känna sig trygga
att lämna sina barn på korttids
behövs duktig personal.

Vi vill att personalen
ska få mer utbildning.

Kultur, idrott och fritid

Alla människor i Västerås ska kunna
delta i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter.

Oavsett, ålder, plånbok,
funktionsvariation eller var du bor
ska det finnas ett något som passar dig.

Med det nya Lögarängsbadet blir Västerås
en av Sveriges bästa badkommuner.
Centerpartiet vill också att det blir ett utomhusbad där.

Vi vill tillgänglighetsanpassa Tillbergabadet.

Centerpartiet i Västerås

Idag blåser kalla vindar över Sverige.
Det finns politiska partier som är elaka
mot människor med funktionsnedsättningar
och mot människor som flytt hit
från hot och krig.

När vissa ser problem
ser vi möjligheter

När vissa är rädda för människor
från andra länder,
ser vi dom som
som vill vara med lära sig
bli en del av Sverige.

Håller du med?

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.