FÖr Västerås bästa

Centerpartiet tar ansvar för Västerås framtid!

Vi har lösningarna för att fasa ut plast och fossil energi, stärka vår beredskap och utveckla ett hållbart samhälle där alla människor; barn, unga och vuxna, får plats och behövs och kan känna sig trygga.

Där vi med hjälp av naturen skapar miljöer som står emot klimatförändringar, fångar upp koldioxid och samtidigt minskar vår sårbarhet genom att öka den lokala produktionen av mat och grön energi.

Där vi tillsammans med företagen ger förutsättningar för arbete och egen försörjning. Där vi tillsammans med föreningsliv och övriga civilsamhället bygger in trygghet genom en stark gemenskap och meningsfull fritid.

Inom varje område har vi en rad förslag om hur vi ser att vår kommun kan bli ännu bättre för nya och gamla invånare.

För Västerås bästa!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.