Stora gruppen

Vår stora grupp består av alla som har ett förtroendeuppdrag i Västerås stad samt nämndemän i tingsrätt och förvaltningsrätt. Vid sammanträden ingår även kretsmedlemmar som har förtroendeuppdrag i Region Västmanland, ordförande och vice ordförande i kommunkretsen samt eventuella ledamöter i partiets distriktsstyrelse i Västmanland.

Kommunstyrelsen

Vicki Skure-Eriksson
Ledamot

Monica Stolpe-Nordin
Ledamot

Arbetsmarknadsnämnden

Eva-Lotta Svensson
Vice ordförande

Byggnadsnämnden

Monica Stolpe-Nordin
Vice ordförande

Fastighetsnämnden

Ulf Jansson
Ledamot

Förskolenämnden

Reidun Andersson
Ledamot

Grundskolenämnden

Gunilla Johansson
Ledamot

Vicki Skure-Eriksson
Ersättare

Individ- och familjenämnden

Vicki Skure-Eriksson
Vice ordförande

Veronica Cadei
Ersättare

Kulturnämnden

Mikael Palmqvist
Ledamot

Henrik Eriksson
Ersättare

Miljö- och konsumentnämnden

Monica Stolpe-Nordin
Ordförande

Johnas Rundgren
Ersättare

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Vicki Skure-Eriksson
Ordförande

Vakant
Ersättare

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Jonathan Taki
Vice ordförande

Skultuna kommundelsnämnd

Karin Westlund
Vice ordförande

Reidun Andersson
Ersättare

Tekniska nämnden

Karin Westlund
Vice ordförande

Karl-Erik Andersson
Ersättare

Utbildningsnämnden

Eva-Lotta Svensson
Ordförande

Vakant
Ersättare

Valnämnden

Milena Axklo
Vice ordförande

Razmik Krikoran
Ersättare

Äldrenämnden

Indi Persson
Ledamot

Birgitta Olsson
Ersättare

Överförmyndarnämnden

Karin Larses
Ersättare

Bostads AB Mimer

David Sundén
Ledamot

Fibra AB

Erik Kihlberg
Ledamot

Mälarenergi AB, Mälarenergi Elnät AB m fl

Jonathan Taki
Vice ordförande

Mälarhamnar AB

Mats Eriksson
Ledamot

Nya Västerås Flygplats AB

Lars Kallsäby
Vice ordförande

Räddningstjänsten Mälardalen

Jonathan Taki
Ledamot

Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB och Västerås parkeringsbolag AB

David Sundén
Ledamot

Västerås Stadshus AB

Vicki Skure-Eriksson
Ledamot

Monica Stolpe-Nordin
Ersättare

Kommunrevisionen

Åke Johansson
Vice ordförande

Kommunalförbundet Västmanlandsteater

Eva-Lotta Svensson
Ersättare

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Monica Stolpe-Nordin
Ledamot

Västmanlands kommuner

Vicki Skure-Eriksson
Ordinarie ombud

Monica Stolpe-Nordin
Ordinarie ombud

Karin Westlund
Ersättare

Eva-Lotta Svensson
Ersättare

Gode män vid fastighetsbildningsförrättning

Lars Andersson

Nämndemän i tingsrätten

Åke Johansson
Dan Edlund
Ka
rin Larses
Lena Fröjd
Elisabet Sannesjö
Anna-Karin Johansson