Alingsås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiet vill se överdäckning av E20

Centerpartiet vill se överdäckning av E20

Thomas Pettersson, Ingbritt Johansson, Staffan Albinsson och Bo Lundbladh.

Centerpartiet i Alingsås vill se en överdäckning av E20.
Men fastighetsägare och företag måste dela kostnaden med skattebetalarna.
"Då kan vi skapa nya bostäder, småföretag, verksamheter och grönområden på den yta som uppstår", skriver fyra ledande C-politiker i Alingsås Tidning.

Centerpartiet vill att Alingsås, som i dag delas av Sveriges mest trafikerade motorväg och järnväg, skall utvecklas på ett mer integrerat och grönt sätt.

En intressant metod för att bygga ihop vår tudelade kommun är att däcka över delar av E20, för att få ett trafikfritt stråk där bostäder, småföretag och gröna ytor kan växa fram.

Med anledning av det skriver C-politikerna Thomas Pettersson, Staffan Albinsson, Ingbritt Johansson och Bo Lundblad i Alingsås Tidning, där man deklarerar att Centerpartiet i Alingsås vill se en överdäckning av E20.

"Centerpartiet vill att Alingsås kommun säger ja till en överdäckning av E20, vilket kommer minska den barriär som motorvägen och järnvägen utgör i dag, öppnar upp nya byggbara ytor och binder ihop staden", skriver de i AT.

Men skattebetalarna ska inte behöva stå för hela notan. Fastighetsägare och företag, som har mycket att vinna på en överdäckning, måste bidra med minst hälften av finanseringen.

Om det villkoret uppfylls kommer Centerpartiet att rösta för en överdäckning. För att ytterligare minska järnvägens barriärverkan föreslår vi också att man anlägger en bred gång- och cykeltunnel i nordöstra delen av stationsområdet.

"Då kan vi bygga ihop de två delar av Alingsås som i dag skiljs åt av E20. Då kan vi skapa nya bostäder, småföretag, verksamheter och grönområden på den yta som uppstår. Då kan vi fortsätta växa som en sammanhållen kommun", skriver C-kvartetten i AT.

Läs hela artikeln i AT