Alingsås
Centerpartiet lokalt
 • / Nyheter
 • / Nu städar vi upp efter de rödgrönas budgetslarv

Nu städar vi upp efter de rödgrönas budgetslarv

Thomas Pettersson

De rödgröna lämnar efter sig en mycket slarvigt skött ekonomi.
Nu börjar arbetet med att städa upp efter Järrebrings oansvariga överbudspolitik.
"När vi i Alliansen nu återtar makten tar vi också över en kommunal ekonomi som är i betydligt sämre skick än den vi lämnade ifrån oss 2014", skriver de fyra gruppledarna i Alliansen i AT.

Vid årsskiftet lämnade S, V och MP över ledningen av Alingsås kommun till Allianspartierna. Två års rödgrönt styre var därmed över.Nu börjar arbetet med att hantera effekterna av de rödgrönas politik."Borta är den stabilitet som tidigare kännetecknat de kommunala finanserna och de buffertar som kunnat hantera svängningar i ekonomin är utraderade. Det är en följd av den överbudspolitik de rödgröna partierna gick till val på och som också genomfördes under åren vid makten", skriver Centerpartiets gruppledare Thomas Pettersson tillsammans med de andra gruppledarna i Alliansen i dagens AT.Detta hindrar dock inte de rödgröna från att fortsätta sin överbudspolitik."Med detta som bakgrund är det provocerande att se hur de rödgröna nu lägger fram nya kostnadsdrivande förslag. Man har uppenbarligen ingenting lärt sig", skriver Thomas Pettersson (C), Daniel Filipsson (M), Eva Mattsson-Hill (L) och Stefan Svensson (KD).Precis som Alliansen på riksnivå gjorde under sin tid vid makten kommer vi att ta ansvar för ekonomin. Centerpartiet och Alliansen kommer inte tillåta kommunens finanser att urholkas, utan istället se till att i största möjliga mån lägga undan resurser för att kunna klara av sämre tider.Åtgärderna som krävs efter de rödgrönas slarv med de kommunala finanserna kommer dock inte bestå av skattehöjningar eller omfattande nedskärningar i välfärden."Som Allians kommer vi rikta besparingarna mot den kommunala administrationen för att på så sätt, så långt det är möjligt, skydda kärnverksamheterna", skriver gruppledarna.Läs hela artikeln i AT

Vid årsskiftet lämnade S, V och MP över ledningen av Alingsås kommun till Allianspartierna. Två års rödgrönt styre var därmed över men effekterna dras vi alltjämt med. Detta tydliggörs i det bokslut för 2016 som kommunstyrelsen kommer att behandla på måndag.<a href="http://adserver.adtech.de/adlink/3.0/1568/5514023/0/2804/ADTECH;loc=300" target="_blank"><img src="http://adserver.adtech.de/adserv/3.0/1568/5514023/0/2804/ADTECH;loc=300" border="0" width="320" height="320"></a>

Borta är den stabilitet som tidigare kännetecknat de kommunala finanserna och de buffertar som kunnat hantera svängningar i ekonomin är utraderade. Det är en följd av den överbudspolitik de rödgröna partierna gick till val på och som också genomfördes under åren vid makten.Den ekonomiska styrningen prioriterades ner till förmån för en populistisk utgiftspolitik där framför allt administrationen tilläts växa, vilket innebar att kostnaderna ökade med 7 procent på årsbasis. 2016 års resultat stannar på blygsamma 1,9 mkr och vi får gå tillbaka till 1998 för att hitta ett lika lågt resultat.Det lagstadgade kravet uppnås med minsta möjliga marginal och räddas av tillfälliga medel av staten, tillsammans med kommunala tomtförsäljningar. Det strukturella underskottet uppgår totalt till 35 mkr vilket måste hanteras!Med detta som bakgrund är det provocerande att se hur de rödgröna nu lägger fram nya kostnadsdrivande förslag. Man har uppenbarligen ingenting lärt sig. Från Alliansen kommer vi säga nej till dessa förslag då de skulle göra ont än värre!Att inneha makten i en kommun är ett stort ansvarstagande. Behoven är många och skattebetalarnas pengar ska tillgodose de behov medborgarna har av skola, äldreomsorg med mera, men samtidigt även möjliggöra en fortsatt utveckling av vår kommun. Svängningar i ekonomin och långsiktiga utmaningar kräver en avvägning mellan kortsiktiga och mer långsiktiga behov.Sveriges kommuner och landsting rekommenderar därför ett resultat på lägst 40 mkr för att hantera dessa avvägningar. S, V och MP har inte tagit detta ansvar. Därför kom det inte som en överraskning när de i höstas ville vältra över egna misslyckanden på skattebetalarna och höja den kommunala skatten. En majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter sa nej och därmed föll den rödgröna budgeten.När vi i Alliansen nu återtar makten tar vi också över en kommunal ekonomi som är i betydligt sämre skick än den vi lämnade ifrån oss 2014. Vi är beredda att axla det ansvaret men det kommer kräva uppoffringar och prioriteringar.Årsredovisningen talar sitt tydliga språk: ”Detta sammantaget är tydliga signaler på att Alingsås kommuns finansiella ställning försvagas och att högre resultatnivåer krävs kommande år för att bryta trenden…”.Något dukat bord finns inte. Tvärtom väntar ett städningsarbete för att återgå till den ordning som gällde innan valet 2014. Som Allians kommer vi rikta besparingarna mot den kommunala administrationen för att på så sätt, så långt det är möjligt, skydda kärnverksamheterna.
 • För Alliansen:
  Daniel Filipsson (M)
  Eva Mattsson-Hill (L)
  Stefan Svensson (KD)
  Thomas Pettersson (C)