Alingsås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / S-kongressen en jobbfientlig tillställning

S-kongressen en jobbfientlig tillställning

Annika Qarlsson och Karl-Johan Karlsson

Socialdemokraternas kongress kunde blivit en startpunkt för jobbskapande politik.
Men trots enorma utmaningar lägger partistyrelsen fram ett program som bäst kan beskrivas som ett dråpslag mot både jobb och tillväxt.
Det skriver Annika Qarlsson och Karl-Johan Karlsson i Alingsås Tidning.

I fem dagar pågår Socialdemokraternas kongress i Göteborg, där partiet tar en lång rad beslut om vilken politik man ska driva framöver.

Men förslagen som partistyrelsen lagt fram är långt ifrån det som Sverige behöver. Tvärtom, i en tid av enorma utmaningar på arbetsmarknaden lägger man fram ett jobb- och företagarfientligt program.

Annika Qarlsson, riksdagsledamot, och Karl-Johan Karlsson, ordförande för Centerpartiet i Alingsås, skriver i Alingsås Tidning om Socialdemokraternas brist på jobbskapade förslag:

"Dels har partiet inga svar på hur nyanlända ska komma i arbete. Till och med LO har nu insett att det behövs lägre ingångslöner, men Socialdemokraterna vägrar sänka trösklarna till arbetsmarknaden. Därmed hindrar de tiotusentals utsatta människor att gå från arbetslöshet och låga bidrag till ett jobb och en lön.

Socialdemokraterna bekämpar jobbtillväxten på flera sätt. Regeringen har redan slagit undan fötterna på hantverkare genom att nästan halvera ROT-avdraget. Samtidigt har de gjort det dyrare för alla företagare att anställa ungdomar genom höjda arbetsgivaravgifter.

Inte minst landsbygden drabbas av Socialdemokraternas skattehöjarpolitik. Den planerade kilometerskatten på lastbilar har fått skarp kritik, dels för att den skulle innebära ett hårt slag mot jobb och företagande på landsbygden, men också för att den inte innebär minskade utsläpp.

Järnvägen har inte i närheten av den kapacitet som krävs för att lastbilstrafiken ska kunna flytta över till räls. Och så länge inte rälsen dras fram till varje företag som behöver varor kommer lastbilen fortfarande behövas. Dessutom ska skatten gälla alla lastbilar, oavsett om de drivs på mer miljövänliga bränslen eller inte.

Regeringen planerar också ett vinstförbud i välfärden, vilket skulle drabba vårdcentraler, skolor och äldreboenden över hela landet. Många av dem kan tvingas stänga. För Socialdemokraterna spelar det ingen roll om kvaliteten är hög eller om de som har valt ett privat alternativ är nöjda. Ideologin är viktigare än att lyssna på hundratusentals patienter, elever, föräldrar och äldre.

Centerpartiet är Socialdemokraternas motpol när det gäller jobb och företagande. Vi vill göra det billigare och enklare att driva småföretag, för att vi vet att det är där jobben skapas. Det gör vi bland annat genom att kraftigt sänka kostnader för att anställa människor som är nya på arbetsmarknaden.

Vi kommer fortsätta kämpa för att nyanlända ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden genom lägre ingångslöner. Och vi säger blankt nej till regeringens ständigt växande lista över skattehöjningar: Km-skatt, flygskatt, ökade kostnader för småföretag och höjd inkomstskatt. Samma sak när det handlar om att begränsa valfriheten i välfärden. Det kommer vi aldrig att acceptera."