Alingsås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vi säger ja till överdäckning av E20

Vi säger ja till överdäckning av E20

Gräv ned E20 och bind ihop de olika delarna av Alingsås.
Så kan vi skapa nya ytor där bostäder, småföretag och grönområden kan växa fram.
Det skriver Centerpartiets gruppledare Thomas Pettersson i Alingsås Tidning.

Det var vi i Centerpartiet som en gång i tiden väckte frågan om att däcka ned E20, det projekt som i dag kallas A+/Lyckan. Vi ville skapa en mer sammanhållen stad och få bort den hårt trafikerade väg som skär igenom och delar kommunen.

Vi står fortfarande fast vid det, att Alingsås ska utvecklas genom nya ytor där bostäder, småföretag och grönområden kan växa fram. Därför stöder vi Planprogrammet, där det står att E20 däckas över vid området Lyckan, och att en ordentlig gång- och cykeltunnel skapas under järnvägen.

Vi vill att tunneln blir en bred, öppen och inbjudande port mot stadens centrum. Förebilden är Uppsala, där man byggt en bred tunnel under järnvägen som invånarna upplever som en öppen och trygg passage. Det är också viktigt att sträckan kan förlängas, att man kan fortsätta överdäcka i bägge riktningarna om framtidens alingsåsare vill ta projektet vidare.

Vår kommun ska utvecklas och växa - men på ett hållbart sätt. Därför bör Alingsås kommun snarast ta fram en trafikstrategi, för att bättre kunna bedöma vilka effekter en överdäckning skulle få på trafikflödet i staden.

Dessutom vill vi passa på att vara glasklara på en punkt: Överdäckningen av E20 ska inte bekostas av enbart kommunala skattemedel. Kostnaderna måste delas av alla intressenter, det vill säga fastighetsägare, företag, staten och kommunen.

De företag och fastighetsägare som köper den attraktiva marken som uppstår där E20 nu ligger ska förstås betala för sig - vilket blir ett sätt att finansiera projektet. Enligt vår mening bör deras kapital stå för minst hälften av investeringskostnaden. Här kommer vi att slå vakt om varenda skattekrona.

Därför anser vi att kommunen snarast tar fram ekonomiska underlag och utredningar, samt en trafikstrategi, som beslutsstöd för att både kommunen, fastighetsägare och näringsliv ska kunna fatta kloka och medvetna beslut i frågan.

En överdäckning är framtiden. Det kommer bli Alingsås största byggprojekt i modern tid. Så kan vi tillsammans med lokala intressenter binda ihop vår kommun och fortsätta växa.