Alingsås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / 3 förslag för säkrare korsningar i Alingsås

3 förslag för säkrare korsningar i Alingsås

I dag lägger Centerpartiet fram tre konkreta förslag för säkrare korsningar i Alingsås - inte minst för skolbarnen.
Det handlar bland annat om en gång- och cykelbro över E20 och trafikljus vid väg 42 i Sollebrunn.
- Vi vill också snarast genomföra en utredning av var i kommunen det finns fler osäkra korsningar, säger Thomas Pettersson.

Övergångsstället vid Sveaplan i Alingsås är flitigt omdebatterat på grund av sitt farliga läge. Även väg 42 i Sollebrunn, som skolbarn varje dag tvingas korsa, har varit föremål för diskussion. Alldeles nyligen skedde en olycka på väg 42, där en flicka blev påkörd och skadade sig.

I dag lägger Centerpartiet i Alingsås fram konkreta förslag för att åtgärda de farliga situationerna vid Sveaplan och på väg 42.

- Vi föreslår en bro som kopplar ihop Metallgatan och Lärkvägen. Där finns det öppna ytor och det borde gå att skapa en bro även om det krävs långa ramper. Det här är särskilt angeläget nu när vi vet att det inte kommer hända mycket med E20 genom Alingsås de närmaste tio åren, säger Thomas Pettersson i en intervju med Alingsås Tidning.

I Sollebrunn föreslår vi ett trafikljus - som bör vara på plats så snart det går.

– Det borde gå att få till på en månad, säger Pettersson.

Centerpartiet vill också tillsätta en utredning som ska underöka vilka andra korsningar i Alingsås som bör åtgärdas.

– Vi vill att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden ett gemensamt uppdrag att snarast genomföra en utredning av var i kommunen det finns fler osäkra korsningar, som inte minst skolbarn tvingas gå över på väg till skolan, säger Thomas Pettersson.

Läs hela artikeln i AT