Kungälv
Centerpartiet lokalt
  • / Kandidatpresentation

Kandidater

Kryssa en kandidat som du vill se föra Centerpartits talan i Kommunfullmäktige

1 Ove Wiktorsson

Profession/utbildning/yrke: Snickare

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:
* Se till att vanligt sunt förnuft ingår i alla beslut som fattas , den lilla människan ska inte fastna mellan byråkraters klåfingrighet i regelverken.
* Skattemedel som medborgarna betalt in ska användas med respekt, och till kärnverksamhet i största möjliga mån. utveckla där det går att utveckla verksamheter och avveckla, eller låta privata aktörer ta över där de är bättre på genomförandet.
* Jag vill även vara i framkant på energi och miljö innovationer, som kan minska vår miljöpåverkan, och minska vårt beroende av fossila bränslen och kärnkraftverks avfall.

2 Lena Bjurström

Profession/utbildning/yrke: Kreatör

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

*Jag vill att hela Kungälvs kommun skall vara en bra plats att bo på för människor i alla åldrar.
* Det skall vara en trygg miljö och där människor blir sedda. Jag tycker det är viktigt med tidiga insatser för barn och unga. Har sett under innevarande mandatperiod genom mitt uppdrag i sociala myndighetsnämnden vilka enorma kostnader det är för vår kommun för barn, unga och vuxna som av någon anledning måste omhändertas.
* Centerpolitiken behövs i ett grönt Kungälv

3 Patrik Renström

Profession/utbildning/yrke: Energispecialist

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* En kommun för medborarna och företagen, samma regler men en helt ny attetyd av samarbete. Skola som ger kunskap och färdighet för livet, hemtjänst som ger livskvalite och företag som mår bra.

* Alla delar av kommunen skall fortsätta utvecklas, i sin särart och kvallite, - landsbygd, kust och tätorter i balans så Kungälv blir mer av just Kungälv.

* Att vi tillsamans frivilligt anpassar livstillen så vi kan närmar oss ecologisk hållbarhet.

4 Jenny Alvstråle

Profession/utbildning/yrke: Egenföretagare

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Förutom att skapa ett blomstrande företagsklimat på landsbygden så brinner jag för miljö- och integrationsfrågor. Att få fler att avstå bilen och tex åka kollektivt samt på ett smartare sätt nyttja resurser som vill in på arbetsmarknaden är exempel på frågor jag vill driva.
Jag har även ett personligt intresse i utvecklingen längs Marstrandsvägen där vägen på många håll är förenad med livsfara för gång- och cykeltrafikanter, behovet av en gång- och cykelbana där det fortfarande saknas är akut.
Eftersom jag är väldigt ny i Centern har jag ännu inte satt mig in i sakfrågor som skulle kunna intressera mig.

5 Hans Torwald

Profession/utbildning/yrke: FD Lärare

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

Inom politiken vill jag gärna verka för de sociala frågorna i framtiden. Jobba för att de utsatta grupperna i samhället inte ska glömmas bort eller behandlas orättvist.


6 Kennet Frii

Profession/utbildning/yrke: Byggnadsingenjör

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Kortare väntetider i sjukvården, bättre kollektivtrafik, effektivare kommunal förvaltning med fokus på vård skola omsorg, mer byggnation på landsbygden, öka byggandet av ungdomsbostäder.


7 Anders Johansson

Profession/utbildning/yrke: Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

*I huvudsak jobbar jag med planering av yrkesutbildningar. Mitt fokus ligger idag på nyanlända o de utsatta områdena, där vi precis som partiet säger ”vi får inte låta Sverige klyvas”. Kungälvs största utmaning tycker jag är den centraliseringen som håller på att ske, skulle vilja vara med o utveckla en infrastruktur för hela kommunen o inte bara dom centrala delarna som görs idag.

8 Kurt Olsson

Profession/utbildning/yrke: Posttjänsteman/Realexamen/Pensionär

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

Jag sitter idag i Lärandeberedningen och Valnämnden för C. Jag är ungdomsledare i Hålta IK. Jag vill att barn skall få en bra start i livet. Barnen skall ha en trygg och meningsfull uppväxt. Ordnad skolgång och sysselsättning på fritid. Detta kommer jag att kämpa för. Jag står för centerns övriga värderingar.

9 Ronny Persson

Profession/utbildning/yrke: IT Chef

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Bidra till att göra samhället till en fri och säker plats för alla att utvecklas i.
* Samhället ska skydda sina invånare från kriminella element och försvara medborgarnas fri och rättigheter från alla som försöker inskränka de.
* Jag vill ha ett samhälle som uppmuntrar fritt och kreativt tänkande, att medborgarna uppmuntras ta egna initiativ om det är så att starta eget företag, utbilda sig eller hjälpa det civila samhället.
* Politiker ska inte slösa med skattemedel.

10 Isabella Carneström Edman

Profession/utbildning/yrke: Jurist

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

Jag flyttade just från Göteborg till Vedhall. Jag vill att kommunen ska vara så attraktiv att fler gör det valet, och att de som redan bor här stannar kvar. För det krävs fungerande vård och omsorg, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik och att skattepengar inte slarvas med. Jag vill bidra med nya perspektiv och energi till KF-gruppen. Jag har flera års engagemang i C, har arbetat som ledarskribent och nu som jurist i offentlig förvaltning. Som seglare sedan barnsben ligger frågor om havsmiljö mig nära om hjärtat.

11 Barbro Franksson

Profession/utbildning/yrke: Kock

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Vill gärna jobba med landsbygdsfrågor, kommunikation på landet värna vårt jordbruk osv med liknande frågor även miljöfrågorVill gärna jobba med landsbygdsfrågor, kommunikation på landet värna vårt jordbruk osv med liknande frågor även miljöfrågorVill gärna jobba med landsbygdsfrågor, kommunikation på landet värna vårt jordbruk osv med liknande frågor även miljöfrågor


12 Lennart Kristiansson

Profession/utbildning/yrke: Ekonom

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Jag är intresserad av näringslivsfrågor och frågor kring ägande-, brukande- och förfoganderätt och de därmed sammanhängande myndighetsutövningar. Miljö- och hållbarhetsfrågor är en del av mitt intresse efter mina 9 år som ordf. i Hushållningssällskapet Väst.

13 Rose-Marie Stenman

Profession/utbildning/yrke: Pensionär

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

Öppet, grönt, tryggt och mänskligt Kungälv där Stad och land går hand i hand
Jag vill verka för att Företagare i staden samverkar med landsbygdens jord- och skogsbrukare och vise versa till en mer attraktiv myllrande stad och landsbygd att bo och verka i.
Försiktighet med jordbruksmark för framtida försörjning.

14 Gunnar Arnesson

Profession/utbildning/yrke: Egenföretagare

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Se en kommun som en enhet som jobbar åt samma håll ekonomiskt såväl som socialt, och värna och underlätta för dom arbetstillfällen som finns i ytterområden i kommunen


15 Kent Bengtsson

Profession/utbildning/yrke: Ekonom

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

*Ekonomi, miljö och näringsliv är huvudintressena. Viktigt att kommun och näringsliv på lokal nivå samverkar för utveckling och en bra balans mellan privat näringsliv och offentligsektor


16 Dane Carlsson

Profession/utbildning/yrke: Mekaniker/Lantbrukare

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Miljö- och livsmedelsfrågor


17 Birgitta Larsson

Profession/utbildning/yrke: Energispecialist

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

Vill arbeta och känner för att driva pensionärsfrågorna. Har arbetat mycket för en bättre färdtjänst.

18 Roger Boström

Profession/utbildning/yrke: Media

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

 

-

19 Monica Larsson

Profession/utbildning/yrke: Ordf Centerkvinnorna Solberga

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

 

En utveckling av skolan i alla kommundelar samt sociala frågor i stort

20 Lilian Kristiansson

Profession/utbildning/yrke: Pensionär

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

* Vill arbeta för att alla kommundelar har lika värde inte tätort mot landsbygd. Service mm.

21 Martin Gustavsson

Profession/utbildning/yrke: Filosofie doktor

Vad vill jag uträtta med mitt politiska uppdrag:

Hållbar utveckling:

* Social hållbarhet: Alla delar av kommunen skall utvecklas utifrån sina förutsättningar

* Miljömässig hållbarhet: Utveckling av kollektivtrafik och cykelbanor, mindre användning av fossil energi och mer användning av förnyelsebara råvaror, mer lokalproducerade livsmedel i vård och skolor.

* Ekonomisk hållbarhet: Förbättrade förutsättningar för det lokala näringslivet och mer jobb. Speciellt de gröna näringarna med jord, skog, trädgård och energi är en outnyttjad resurs för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.