Kungälv
Centerpartiet lokalt

OVE Wiktorsson

Höga utgifter är inte samma sak som att det går till Skola och Äldrevård