Kungälv
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Levande hav utan plast

Levande hav utan plast

Plast som hamnat i havet blir kvar 500 år. Vi har haft plast i 70 år och först nu börjar vi fatta hur lite som kan släppas i havet varje år. Äntligen strandstädas bra och det är dags att minska det som kommer till stränderna. Speciellt intresse är mikroplast där lokala utsläpp påverkar vårt närhav. Här har kommunerna ett stort ansvar för konstgäsplanerna som är näst största utsläpps källan, efter bildäck.

Patrik Renström Framtid och utvecklingsberedningen i Kungälv
plats 3 Kungälv

De riktigt stora utsläppen, 150 miljoner ton, sker från floder långt från oss i tex Asien och öar som Haiti. Dessa berör oss inte ännu, men den internationella politiken behöver vakna och överenskommelser om minskning arbetas fram. Det får dock inte hindra det lokala arbetet som berör vårt närhav. I Skagerack, här utanför Bohuskusten, är 10% av det som fiskar, ser som mat i självaverket plast. Det är inte hållbart och kan förstöra fina livsmedel.

Hälften av Sveriges strandskräp landar på Bohuskusten. Det större skräpet kommer till 70% från land, via Nordsjöns floder, resten kommer från fartyg. Mikroplasten kommer från skräp som fragmenteras på stränderna och i havet, men också från land kommer mikroplast.

Bra städat! Nu skall vi minska utsläppen.

Hela Bohuskusten har städats i år. Mycket sköts av ideella krafter i samverkan med kommunerna och i år med statligt stöd. I Kungälv städade 33 föreningar alla stränder som nås utan båt, före första veckan i maj. Under sommaren har sommarjobbare fortsatt med öar och kobbar, med arbetsledning och båtar från arbetslivscentrum ALC.
Allmänheten tar mängder med initiativ och städar lokalt eller när man kommer med båten. Det finns ett digitalt hjälp medel, där man kan notera sina insatser. Strandstädarkartan.se. Ett jätte tack er till alla! Västerhavsveckan går ut med uppmaningen att föreningar, och privatföreningar adopterar en strand och håller den städad, varje år.

Är plast vår tids kvicksilver?

 Strandstädningen samordnas via www.strandstädarkartan.se

Kungälvs på strandstädarkartan