Miljö, klimat och hav

Klimathotet är akut och utsläppen måste minska. Stadshuset och de kommunala bolagen ska vara ett föredöme och ligga i framkant

  1. Krav på elbilsladdstolpar – det ska vara ett krav att sätta upp laddstolpar för elbilar vid byggande av parkeringsplatser. Genom att upplåta mark för laddstolpar för elbilar blir det enklare för fler att välja att skaffa elbil.

  2. Upphandla en bilpool – kommunen bör inte ha en egen bilpool utan i stället upphandla en leverantör av bilpool till kommunen. Det ska som huvudregel inte erbjudas bilar som drivs med fossila bränslen.

  3. Förnybar elproduktion på egna tak – Kungälv Energi ska fortsätta investera i elproduktion från solpaneler.

  4. Ansvarstagande upphandling – den mat som serveras i kommunal verksamhet ska som utgångspunkt vara närodlad alternativt svenskproducerad. All upphandling av mat ska ha svensk djurskyddslagstiftning som minimikrav. Vi säger nej till användning till produkter som innehåller palmolja.

  5. Kungälv Energi – bolaget ska fortsatt ligga i framkant vad gäller utveckling av förnybar energi och bidra till innovativa och miljömässiga investeringar som också är samhällsekonomiskt nyttiga.

  6. Havet är vår närmiljö att vårda – Bohuskusten tar emot plastskräp från Nordsjön. Internationellt vill vi öka arbetet för att minska mängden, lokalt är det strandstädning som skall hållas igång och underlättas. Från landsidan skall mikroplaster från vägar, konstgräsplaner och avlopp hållas efter. Havet behöver en medveten politik för att det skall leva.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.