skola

Allt fler elever går ut skolan utan fullständiga betyg. Det är oacceptabelt. Vi vill se en skola som håller ihop, och där den som behöver särskilt stöd ska få det. Skolan ska rusta unga människor för resten av livet, såväl kunskapsmässigt som värderingsmässigt. Ingen ska kränkas i skolan.

 1. Högstadieskolor i hela kommunen – vi vill att det ska finnas skolor i hela kommunen. Ungdomar ska inte behöva åka timmar om dagen för att ta sig till skolan. Vi säger nej till en central högstadieskola.

 2. Respektera lärandet – minska antalet administrativa timmar för lärarna och ge lärarna större möjlighet att ägna sig åt att undervisa.

 3. Lämna tillbaka klassrummet – politiken ska hålla sig så långt bort från läroplanerna som möjlighet. Låt lärarna vara lärare.

 4. SFI för alla – SFI ska alla nyanlända få. Kvinnor måste få barnomsorg under sin SFI. Det är viktigt för kvinnors möjlighet att delta i det svenska samhället. Vi måste vara flexibla med tider så att man kan ha ett jobb och läsa SFI. Vi måste få tolkinsatser när nysvenskarna får information om hur det svenska samhället ser ut och fungerar. Våra oskrivna lagar är ofta svåra att följa och förstå för dem.

 5. En skola som möter nyanländas behov – Vi måste se till att elever som kommer till våra olika skolformer ska få gå i förberedelseklass tills de ha tillräckliga kunskaper i svenska och sitt hemspråk för kunna följa undervisningen i en svensk klass.
  Det är ofta möjligt att slussa ut de olika eleverna till klasser under tiden de går i förberedelseklassen.
  De måste få utveckla sitt hemspråk för att kunna bli tvåspråkiga istället för halv språkiga.

 6. Locka friskolorna till Kungälv – för den som vill gå i annan skola än kommunal är alternativen i dag få och ungdomarna får i stället pendla till Göteborg. Vi vill se en dialog med privata aktörer för att etablera fler alternativ i Kungälv.

 7. Arbete mot hedersrelaterat förtryck – skolan har en nyckelroll i att hjälpa unga människor som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck.

 8. Psykisk ohälsa bland unga – skolan har ett stort ansvar för att upptäcka och motverka den ökande psykisk ohälsa bland unga. Skolhälsovården bör ges ökade resurser för att möta utvecklingen.

 9. Tillgång till förskola är en jämlikhetsfråga – att kunna lämna sina barn till förskola är en förutsättning för att båda föräldrarna ska kunna arbeta och därmed ta plats i samhället. Förskolan ska vara en trygg plats där barn behandlas lika oavsett kön. Detta kan bara tillgodoses genom att det finns utbildad personal med förutsättningar att se alla barn.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.