Lerum
Centerpartiet lokalt
  • / Floda

Floda

Spindelparken i Floda - Ett iniativ från Centerpartiet

 

• Vi vill positionera Floda och Nääs som ett center för hållbarhetsfrågor,
särskilt med inriktning på mat och besöksnäring.

• Återuppta planarbetet för byggnation i södra Floda samt fortsatt
planering när det gäller fd Handelsträdgårdstomten i Gamla Floda.

Relaterade artiklar