Lerum
Centerpartiet lokalt
  • / Sjövik

Vi sätter Sjövik-Östad på Lerumskartan

Sjövik-Östad är en pärla i Lerums Kommun. Vi vill att fler människor ska upptäcka Lerums egna lilla sjöstad. Därför vill vi satsa på skola, handel, service
och kollektivtrafiken. Här är sex konkreta punkter som vi kommer att driva:

• Nybyggnation av trygga bostäder för alla åldrar.
• Årskurs 6 kan gå kvar i Östad skola.
• Skapa en säker gångväg från Hagströms affär till Östad skola.
• Att landsbygden ses som en resurs och får samma möjligheter att utvecklas som tätorterna.
• Starta en fritidsgård.
• Utveckla och förläng Sverigeleden till Brobacka.
• Service och stöd till näringslivet så att lokala företag kan fortsätta utvecklas i vår kommundel.
• Stötta #sjövik2020.

Relaterade artiklar