Lerum
Centerpartiet lokalt
  • / Tollered

Ge fler människor möjlighet att både bo i och besöka idyllen Tollered

Att återanvända och ta till varapå det som redan finns är ettmiljösmart sätt att leva.

Tollered är ett exempel på när nybyggnation och den gamla bruksorten växer och lever i symbios.
Vi vill fortsätta att utveckla Tollered genom att:

• Värna byskolan så att fler barnfamiljer vill flytta hit
• Fler besöksparkeringar så att det är lättare att attrahera besökare videvenemang och andra aktiviteter.
• En gång och cykelväg från Lilla Nääs till Ingared, utefter Sävelångens strand är också något
som Centerpartiet vill genomföra.
• En utomhusarena för nationell ridsport.
• Vi vill positionera Floda och Nääs som ett center för hållbarhetsfrågor,
särskilt med inriktning på mat och besöksnäring.

Relaterade artiklar