Möt Christopher Kelleby

Jag stämmer träff med Christopher Kelleby som är någon som bäst beskrivs som en man med många järn i elden. Fastighetsägare som driver familjeföretaget, åker regelbundet på uppdrag i Lidköping och Ulricehamn, och så var det ett par styrelseuppdrag på det. Samtidigt är han en engagerad familjefar med ett starkt politiskt intresse och en drivkraft att utveckla samhället i en positiv riktning. Vi träffas på en plats han trivs väldigt väl och där en av de stora intressena finns – i ett garage med gamla bilar.

Varför är du centerpartist?
Ja, det väl det parti som ligger närmast min ideologi. Det passade helt enkelt bra för mig.
Dessutom känner jag Bjarne och Christina Färjhage sedan tidigare, som varit aktiva i C under
många år. Vi hade sommarstuga nära dem, och det bara blev så! Jag fick lite tid över och kände att
”nu är det dags att engagera mig!”, och då låg Centerpartiet nära till hands. Sedan dess har tiden
som jag hade över försvunnit, men jag kan ju inte sluta engagera mig för det. Det är på tok för
roligt för att sluta!

Har politik varit ett intresse länge?
Ja, jag har alltid varit intresserad av politik. Men det hade aldrig blivit av att jag engagerade mig
förrän 2014, när jag gick med i partiet. Jag har aldrig varit med i något ungdomsförbund eller
liknande heller.

Vilka frågor var viktiga för dig när du gick med?
Miljön och företagartänket var frågor som kändes väldigt viktiga. Som inbiten småföretagare så är
företagens förutsättningar en av mina viktigaste frågor. Jag är allmänt väldigt intresserad av
samhällsplanering. Där tyckte jag att Centerpartiet matchade på ett bra sätt.

Hur har synen på vad som är viktigt i politiken förändrats med åren?
Ja, det har förändrat sig ganska mycket. Man får ju ett bredare helhetstänk när man är politiskt
engagerad. Man får en mycket större förståelse, kompromisser som gjorde en arg i början kan
man förstå mycket bättre idag. Jag har ungefär samma ideologiska syn idag som när jag gick med,
men jag har en större förståelse för den politiska processen idag.

För de flesta är politik mest förknippat med något besvärligt, något man inte orkar sätta sig in i och många visar en ganska stor cynism mot de politiska processerna. Hur kan vi förbättra det tror du?
Ja du.. det är banne mig en bra fråga! Jag har faktiskt inget bra svar. Men, det är viktigt att
motverka all negativitet som finns, tror jag. Ibland kan det komma klagomål mest för klagandet
skull, och det kan vi bli bättre på att försöka bemöta. Och försöka informera om vad vi gör och hur
vi jobbar. Om vi låter negativiteten styra så trycker det bara bort folk från att engagera sig
politiskt, och det är helt fel väg att gå.

Finns det någon fråga som du tycker är extra bra och viktig att Centerpartiet i Lilla Edet driver?
Att ha en ekonomi som är i balans. Det är det absolut viktigaste som överskuggar i princip allt
annat. Det slåss vi ju för varje dag. Och sedan är det centrum så klart, utvecklingen av centrum
som är viktigt. För oss gäller det att hitta saker som går att göra utan att det kostar en väldig massa
pengar, även om det är en stor utmaning. Där är jag glad, att Centerpartiet är väldigt drivande för
att vi skall ha ett levande centrum.

Idag sitter du i styrelsen för kommunalt helägda fastighetsbolaget EdetHus, tidigare LEIFAB. Samtidigt driver du bolaget Kelleby & Co som har en liknande verksamhet. Finns det någon konflikt där?
Det kan absolut bli en konflikt om man inte är försiktig. Vi fastighetsbolag samarbetar väldigt
mycket. Vi konkurrerar ju inte om hyresgästerna idag, snarare behöver vi hjälpas åt med tanke på
bostadsbristen. Vi fastighetsägare träffas ibland och samtalar om olika aktuella frågor. Där har vi
ingen konflikt mellan oss. Jag tror att jag kan bidra med mycket i styrelsen, med mitt kunnande
och långa erfarenhet från branschen.

Du kom med i styrelsen efter valet 2018. Hur är upplevelserna hittills?
Det har varit roligt att få komma in och bidra i ett område som jag har en hel del kunskap inom.
Jag har fått frågan några gånger om det är lämpligt att jag sitter med i styrelsen med det jobb jag
har, och att jag är fastighetsägare. Men vi har ingen konkurrens mellan oss, snarare försöker vi
samarbeta och hjälpa varandra. Alla vill det bästa för samhället!

Styrelsen består av medlemmar ur flera olika partier, kanske olika synsätt om hur ett
kommunalt bolag skall drivas. Går det alltid smidigt till på alla möten?
Ja... faktiskt! De flesta som sitter med i styrelsen har varit med länge i den verksamheten och det
blir inte så tjafsigt. Visst har alla sin ideologi med sig i botten, men diskussionerna och arbetet är
mycket mer praktiskt. Det sällan eller aldrig några större problem. Dessutom är vi styrda av lagar
när vi sitter i en bolagsstyrelse. Är du oense och har en helt skild åsikt om hur ett bolag skall drivas,
då bör du inte sitta kvar.

EdetHus är inte ditt enda styrelseengagemang har jag förstått det som?
Precis, jag sitter även med i LEFAB, Lilla Edets Fjärrvärme AB. Det är ett bolag som ägs till hälften
av Lilla Edet kommun, och till hälften av Vattenfall. Vattenfall står för driften av nätet och kommer
ned till våra bolagsstyrelser, och så äger vi bolaget tillsammans.

Vad jobbas det med i EdetHus just nu?
Just nu jobbas det mycket med detaljplaner. En stor del av centrala Lilla Edet tittas det på. En
detaljplan är det som reglerar vad du får lov att bygga. Det kan stå att du på en viss plats får bygga
en byggnad som är fyra våningar hög, med si och så många lägenheter eller med den och den
typen av verksamhet. Sedan är det väldigt mycket diskussioner om underhåll också om bl.a.
skolorna i Lilla Edet. Det är en stor omorganisation på gång inom EdetHus, så att varje
fastighetsskötare skall ha ansvar för ett specifikt område. Tidigare var det inte så, och det tror vi
kan bli väldigt positivt för alla.

Hur är allmänhetens syn på EdetHus idag?
Den är ganska blandad. Det har funnits kvar en del negativitet sedan gammalt. Mycket har hänt
och ännu mer är på gång. Vi ser många förbättringar och ett gott resultat, som vi hoppas skall ge
avtryck i hur folk ser på bolaget.

Det sker en stor inflyttning till Lilla Edet. Hur märker du av det?
På företagssidan har vi aktörer som Skanska och BoKlok som är verksamma nu i samband med att
trycket ökar, att folk vill flytta in till vår kommun. Vi diskuterar mycket hur vi skall göra i framtiden,
för idag är Lilla Edet i mångt och mycket en pendlingsort. Vi vill väldigt gärna ha ett livskraftigt
centrum. Då behöver vi få fler människor intresserade av stadskärnan. Både EdetHus och vårt
familjeföretag har samma syn på det – vi vill ha så mycket handel som möjligt samlat här i staden.
När det gäller den privata inflyttningen så är det många som flyttar hit från Ale, Älvängen och
Angered. Många tror att det är folk som flyttar från centrala delar av Göteborg, men ofta trycker
storstaden ut folk. Och många söker sig till Lilla Edet från de områdena.
Vi har mest smålägenheter i Lilla Edet, vi har inte så gott om fyror och femmor här. Så det är
många ungdomar som flyttar hemifrån, och interna förflyttningar som exempelvis vid separationer
och skilsmässor. Man kan märka det på vilken tid på året det är – i början av året är det många
som separerar och söker något mindre, och strax före sommaren är det fler som vill flytta ihop.
Antingen igen, eller för första gången.

Vad gör Lilla Edet till en attraktiv kommun?
Vi har de lägsta priserna i Göteborgsregionen, haha! Men naturligtvis även mycket mer. Många vet
inte så mycket om kommunen eller har hört något negativt, men blir väldigt positivt överraskade
när de kommer hit och ser efter själva.

Är du själv från Lilla Edet ursprungligen?
Nej, jag är uppvuxen i Göteborg. Så det är inte så långt ifrån ursprungligen. Vi hade sommarhus i
Torskog och jag upptäckte att jag trivdes bättre på landet än i villa, så vi flyttade upp 2001. Och det
har jag aldrig ångrat!

Nämn tre saker som gör Lilla Edet till en bra plats att bo på.
För det första är det en trygg plats att bo på. Det händer inte speciellt mycket. Visst är det lite
smågrejer, men det är fortfarande väldigt tryggt. Sedan har vi verkligen småstadens smidighet. Får
du två bilar framför dig vid ett rödljus så känns det som trängsel! Det är en skön omväxling mot
exempelvis trafiken i Göteborg. Och slutligen, naturen. Vi har omväxlande och vacker natur i vår
kommun.

Och slutligen – har du någon uppmaning till de som funderar på om Centerpartiet kan vara något för dem?
Fega inte utan prova politik! Oavsett vilket parti det är, är det viktigt att folk engagerar sig politiskt.
Det är ett bekymmer, att det är för få i alla partier. Och det är alldeles för få människor som
engagerar sig i politiken idag. Så det blir mitt tips – våga ge dig in i politiken!