Nytt ledarskap för Lilla Edet framåt

Bild

Vi behöver nytt ledarskap för Lilla Edet. Ett ledarskap med framtidstro och ambitioner att utveckla kommunen. Ett ledarskap som ser möjligheterna i hela kommunen. Ett ledarskap som sätter miljön och långsiktigt hållbara lösningar i fokus. Ett ledarskap som satsar resurserna på det främjande och förebyggande arbetet. Ett ledarskap som siktar mot att Lilla Edet ska vara Sveriges bästa kommun att bo i. För det ska vara gott att leva i Lilla Edets kommun. Från de första stapplande stegen, till de trevande och viktiga tonåren genom arbetslivet till att slutligen kunna känna sig trygg på äldre dar.

Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om demokrati, mänskliga fri-och rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken.

Vi vet att människor runt om i vår kommun har viljan och förmågan att skapa en god utveckling – om de får möjligheter. Vi uppskattar alla de initiativ och det arbete som görs i ideella föreningar, i små företag, i familjen och av enskilda. Vi vill ta bättre vara på de initiativ som tas och det arbete som görs för att förbättra vår kommun.

Grunden för oss i Centerpartiet är alla människors lika rätt och värde. Vår tro på varje människas förmåga att själv forma sin egen framtid är stark, men stark är också vår övertygelse om ett gemensamt ansvar för att ge människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar, och utjämna orättvisor som bakgrund och uppväxt skapat. Vi menar att när många får vara med och ta ansvar för trygghet och solidaritet byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam kan skapa. Det gäller för hela Sverige och det gäller för vårt Lilla Edet.

Vår politik är närodlad, hållbar och långsiktig. Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Hållbar politik betyder för oss att de frågor och uppgifter som planeras och hanteras av kommunen ska ses i en helhet. De politiska ställningstaganden vi gör grundas i insikten om att de stora frågorna om till exempel bostäder, miljö, jobb, omsorg, skolor och integration hänger ihop. Genom strategiska långsiktiga beslut skapar vi på så sätt förutsättningar för kloka vägval i de mindre enskilda frågor som påverkar hur vår kommun utvecklas.

Centerpartiet är en ledande kraft för att ställa om till hållbar utveckling i Lilla Edet, Sverige och världen. Vi är det parti som gör att miljöpolitiken går från ord till handling, som skapar möjligheter för att det hållbara samhället realiseras med effektiva och långsiktiga åtgärder. En levande landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar är avgörande för hållbar utveckling. Centrala frågor inom miljöpolitiken är att ta fler steg mot ett samhälle som är 100 procent förnybart, omställning till en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och nödvändiga steg mot en giftfri vardag.

Centerpartiet vill skapa fler riktiga jobb i kommunen genom fler företag. Goda villkor för företagande är centralt för en ekonomisk politik som kan ge grunden för en hållbar tillväxt och en välfärd som når alla. Vår övertygelse är att det är utrymme för människors egen initiativkraft, inte statliga arbetsmarknadsåtgärder, som skapar de nya jobben och resurserna till den gemensamma välfärden. Politikens roll är därför att skapa goda grundvillkor för människors drivkrafter för företagande.

Lilla Edet behöver hopp, framtidstro och optimism. Vi ser de problem vi står inför i Lilla Edet men drabbas inte av hopplöshet. Vi är övertygade om att Lilla Edet kan bli starkare, tryggare och öppnare med goda liberala lösningar. Vi har stor erfarenhet av att styra, att ta ansvar och att visa handlingskraft för att uppnå tydliga resultat.

Vårt valmanifest beskriver inte alla politiska lokala frågeställningar, det beskriver istället fyra centrala delar som vi ser har avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av vår kommun: Våra unga, vår trygghet, vår service och vår skola. Valmanifestet uttrycker den förändring vi vill se och pekar ut våra prioriteringar inom just dessa områden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.