Rätt kommunal service

Bild

Som kommun är vi satta att förvalta kommuninvånarnas pengar. Vi ska göra det mesta möjliga av dem och ge kommuninvånarna utbildning, omsorg och service. Det är kommunen som är till för invånarna och inte tvärt om – och det måste också märkas i medborgarnas kontakt med kommunen. Medborgarna ska få ett gott och professionellt bemötande. Känna sig lyssnade på. Få svar på sina frågor i rimlig tid.

Lilla Edets kommun har förutsättningar att ha ett företagsklimat i världsklass. Genom ett gott bemötande och snabbfotad service hjälper vi våra företagare på traven att utveckla sina företag och skapa jobb i kommunen.

Att sitta vid köksbordet och sköta sina bankaffärer är idag mer regel än undantag. Även kommunen behöver följa med i utvecklingen och införa e-tjänster. Det skulle förenkla för medborgarna men innebär också att pappersarbetet i kommunen kan effektiviseras.

Ett sätt att använda pengarna så effektivt som möjligt och till och med förmera dem är att samarbeta. Gränsöverskridande arbete mellan kommunens förvaltningar är avgörande för att använda pengarna effektivt. Som en relativt liten kommun har vi mycket goda förutsättningar att klara det. Men här finns det mycket kvar att göra. Idag ser vi allt för många exempel på att organisationen inte går i takt. Här finns stora möjligheter till förbättring. Om vi dessutom blir bättre på att samverka med kommunens förenings- och näringsliv kan våra skattepengar förmeras ännu mer.

Just nu händer mycket positivt i Lilla Edet. Vi har en kraftig befolkningsökning, det byggs mycket i kommunen och budgetomslutningen har ökat flera år i rad. Trots det har vi stora problem. Budgetföljsamheten är låg, planeringshorisonten kort och förvaltningarna jobbar inte i takt.

Det är genom ledarskap präglat av visioner, idéer, tydliga mål och handlingskraft som vi utvecklar kommunen. Ett ledarskap som håller ihop organisationen och ser till att den går i takt mot ett gemensamt mål - framtiden.

Mål:

  • Mer service för pengarna och ett trevligt bemötande.

Valfråga:

  • Bli effektivare i kommunhuset. Den kommunala förvaltningen måste matcha kommunens storlek och ekonomi.
  • Effektivisera lokalanvändningen och följa upp hyresavtal för att slippa onödiga kostnader.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.