Våra unga är vår framtid

Bild

Den sociala oron i samhället har ökat, speciellt bland ungdomarna. Mycket av samhällsklimatet och debatten präglas av en stor oro och känsla av otrygghet. Och bland ungdomar så finns ofta även en känsla av utanförskap, av att samhället inte är till för dem.

Vi vill vända våra ungas oro till framtidstro och bryta det skadliga utanförskapet. Våra unga ska känna att vuxenvärlden ser dem, lyssnar på dem och bryr sig om dem. Då behövs fler vuxna närvarande förebilder.

Vi behöver bli bättre på att se barnens hela dag. Se att barnens skoldag också innefattar viktig tid på fritidshem. Se att en aktiv och utvecklande fritid också är viktigt för att klara skolan och må bra. Därför vill vi dels satsa på att öka personaltätheten på våra fritidshem men även på att förbättra förutsättningarna för våra unga att ha en aktiv fritid även utanför skolan.

För oss är ett brett föreningsliv där alla kan hitta aktiviteter som passar dem viktigt. Vi har idag ett brett föreningsliv som erbjuder många olika aktiviteter. Men det passar ändå inte alla. Vi måste till exempel bli bättre på att engagera de som inte tycker om sport. En del i det handlar också om att minska hindren för fritidsaktiviteter genom att erbjuda bättre resmöjligheter med kollektivtrafik.

Mål:

  • Alla unga ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

Valfrågor:

  • Underlätta resande med kollektivtrafik genom att ge alla skolelever busskort som gäller på eftermiddagar, lov och helger.
  • Inrätta ungdomsteam som jobbar med att aktivera barn mellan 6-16 år under och efter skoltid. Ungdomsteamen ska vara en samverkan mellan skolan, fritids, kultur- och fritid samt socialtjänsten för att samla resurser och jobba främjande och förebyggande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.