Mölndal
Centerpartiet lokalt
  • / Årsmöte 2020

Årsmöte 2020

Gamla och nya medlemmar på Årsmöte 2020

Centerpartiet i Mölndal genomförde sitt årsmöte den 25 februari. Kretsen och dess nya ordförande Sara Janhäll passade samtidigt på att avtacka Ingemar Johansson för de mer än 20 år han suttit som ordförande för Mölndalskretsen.

Årsmötet genomfördes under trivsamma former med både konstruktiva samtal, debatt och gemensamt fika.


Den nya styrelsen för Mölndalskretsen ser för 2020 ut som följer:

Sara Janhäll (ordförande), Louise Weinreder, Margareta Eklund Jimar (kassör) , Magnus le Claire, Carin Hedqvist, Åsa Orréus och Maria Gelin.

 

Årsmöte 2020