vi är era representanter i mölndal

Vi finns representerade i följande nämnder, bolagsstyrelser och styrande organ

Ingemar Johansson
- Arbestgivar och organisationsutskottet (Ordförande)
- Arbetsutskottet (Ersättare)
- Kommunfullmäktige (Ledamot)
- Kommunstyrelsen (Ledamot)
- Krisledningsnämnd (Ersättare)
- Lokalstrategiska utskottet (Ledamot)
- Plan och exploateringsutskottet (Ersättare)
- Servicenämnden (Ordförande)

Maria Martini, Gruppledare C
- Brottförebyggande råd (Ersättare)
- Folkhälsorådet (Ledamot)
- Kommunfullmäktige (Ledamot)
- Kommunstyrelse (Ersättare)
- Sociala hållbarhetsutskottet (Ledamot)

Sara Janhäll
- Kommunfullmäktige (Ledamot)
- MölnDala Fastighets AB (Ledamot)
- Tekniska Nämnden (Ledamot)

Eric Nilsson
- Kommunfullmäktige (Ledamot)
- Vård- och omsorgsnämnden (Ledamot)

Magnus le Claire
- Byggnadsnämnden (Ersättare)

Anders Ådahl
- Miljönämnden (Ordförande)

August Ådahl
- Miljönämnden (Ersättare)

Carin Hedqvist
- Social och arbetsmarknadsnämnden
- Mölndalsbostäder (ledamot)

Åsa Orréus
- Skolnämnden

Margaretha Eklund Jimar
- Utbildningsnämnden (Ersättare)
- Valnämnden (Ledamot)

Rolf Claesson
- Valberedning
- Vård- och omsorgsnämnden (Ersättare)
- Mölndal Energi (Ledamot)
- Mölndal Energi Nät AB (Ledamot)

Louise Weinreder
- Gunnebo Slott och Trädgårdar (Ledamot)

Det här är Centerpartiet Mölndal

Kretsstyrelsen 2021 består av:

Maria Gelin (ordförande)

Magnus le Claire (Ledamot)

Maria Martini (Sekreterare)

Åsa Orréus (Ledamot)

Eric Nilsson (Ledamot)

Louise Weinreder (Kassör)

Sara Janhäll (Medlemsansvarig)

Lina Rosenqvist (Ersättare)

Karin Pollack (Ersättare )