Öckerö
Centerpartiet lokalt
  • / Valprogram

Valprogram

Vi vill göra Öckerö kommun en plats för alla att leva gott i. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du kommer ifrån, vem du älskar eller vad du tror på, här ska du känna dig som hemma.

Vår miljö

Plaster i havet

Kommunala båttvättar

Närodlad upphandlingspolicy

Giftfri vardag i kommunal omsorg

Lokaltrafiken

Utöka lokalbussarna

Elfärjor från Nordöarna

Personfärjor in till Stenpiren

Företagsamhet

Det ska var enkelt att driva företag

En dörr in - ett möte, för att starta företag

Vården

Husläkarsystem

Utökade öppettider i primärvården

Palliativ avdelning

Skolan

Säkra skolvägar

Garanterad assistans till de som behöver det

Byggnation

Ett stort projekt i taget. Öckerö Hamn bör utvecklas först.

Bygg varsamt, bevara vår skärgård

Integration

Civilsamhället och kommunen i samarbete

Ta tillvara på resurserna våra ensamkommande utgör