Öckerö
Centerpartiet lokalt
  • / Våra Kandidater

Våra Kandidater

Kandidat 1
Ulrika


Ulrika Engmér Sandström, 45 år, Fotograf

Viktigaste frågor: Jämställdhet, skola, vård

Kandidat 2
Berit

Berit Gullbransson, 67 år, Civilingenjör

Viktigaste frågor: Miljö, företagande

Kandidat 3
Peter

Peter Gullbransson, 73 år, Revisor

Viktigaste frågor: Byggnation, infrastruktur