NEJ till väg genom Finngösaravinen

Vi vill att Partille skall fortsätta vara en plats där man bor både nära naturen och staden. Vi vill vara en grön förstad till Göteborg. Därför kommer vi även fortsatt att motsätta oss en väg genom Finngösaravinen.

Finngösaravinens naturvärden är alldeles för stora föra vi skall bebygga den, Vi vill istället se till att området blir mer lättillgängligt för allmänheten genom bl.a. bättre gångvägar så att området kan fortsätta vara en grön oas i Partille.

Partille Växer!
Partille växer och vi behöver fler bostäder därför ser vi positivt på möjligheten att bebygga Björnekullarna och vi vill där satsa på små billiga lägenheter anpassade för ungdomar.

Vi vill också sen en satsning på trygga bostäder anpassade för äldre så att möjligheten att sälja sitt hus finns när man vill och inte bara när man måste. För många äldre är närhet till service avgörande och därför vill vi titta på möjligheterna att bygga bostäder för äldre nära centrum exempelvis mellan Allum och Björndammen.

Vi vill ta Partille framåt utan att göra avkall på den fantastiska miljö och möjlighet till friluftsliv som finns idag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.