Ett naturskönt Partille

Partille är en vacker kommun, som kombinerar livet i staden med en levande landsbygd och en skön natur. Centerpartiet i Partille har kämpat för skydda oasen Finngösaravinen från oansvarig exploatering och vi fortsätter stå upp för att Partille ska växa på ett sätt som bevarar våra vackra naturområden.

Centerpartiet i Partille vill:

  • Fortsätta försvara och bevara Finngösaravinen.
  • Säkerställa att framtida exploatering vid Jonsered sker på ett ansvarsfullt och försiktigt sätt.
  • Utveckla Jonsereds fabriker och trädgårdar på ett sätt som tillgängliggör dess historiska kulturvärden. Vi säger nej till bygget av hotell som skulle leda till så mycket trafik att området behöver byggas om i grunden.
  • Tillgänglighetsanpassa fler naturområden och promenadstråk, bland annan i Finngösa och Åstebo, så fler kan ta del av vår natur.
  • Se till att Partilles badsjöar och badplatser är väl underhållnad, städas och är trevliga att besöka. Bland annat genom att bygga vidare på satsningen på hemestervärdar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.