Berit Gullbransson


Ledamot i distriktsstyrelsen

Utveckling i en hållbar riktning.

Jag är en aktiv pensionerad civilingenjör som i hela mitt yrkesliv arbetat med miljöfrågor på ledande befattningar främst inom industrin men också som chef på Sveriges miljöteknikråd. Under hela mitt yrkesliv har jag trott på tjejers och kvinnors potential. Som chef har jag strävat efter att inte bara lyfta kvinnor inom företag utan även haft ett jämställdhetsperspektiv i alla frågor – tex har miljö-och hållbarhetsfrågan alltid varit i fokus, från lokala frågor tex vatten och avlopp till globala frågor som klimat och konsumtion. Det har blivit allt viktigare i takt med att vi ser hur hårt klimatkrisen slår mot unga flickor och kvinnor att lyfta detta. För att hitta en lösning till våra problem måste vi ha ett internationellt perspektiv där inte minst samarbete inom EU är fundamentalt med ett rättighetsperspektiv i botten.

Företagande och innovation är en viktig pusselbit för att nå en hållbar utveckling. Jag anser att Centerpartiet har en tydlig roll i att visa småföretagens roll i omställningen.

Jag är född på öarna dit jag nu återvänt efter flertalet år i stadsmiljö. Min kunskap om landsbygdsutveckling är därför god, och jag ser hur viktigt det är med goda förbindelser och bra kommunikation även för en bygd som rent fysiskt ligger nära till storstaden. Hållbara transporter anser jag vara en bra fråga för samarbete mellan kretsarna inom distriktet, ytterligare en viktig gemensam resurs är havet som är en tydlig indikator på vad som händer med vårt klimat. EU-samarbete spelar därför en viktig roll även för våra små kommuner – tänk globalt, agera lokalt. Centerpartiet för mig är den koppling som behövs mellan landsbygd, företagande och hållbarhet

Jag vill därför framförallt arbeta med hållbarhetsfrågan ur ett jämställdhetsperspektiv så vi vet att insatserna hamnar på rätt ställe och ger effekt. Uppföljning dvs mätning och utvärdering av gjorda insatser är något vi i Sverige måste arbeta vidare med. Detta vill jag ta upp som en viktig punkt inom distriktsstyrelsen.

Avslutningsvis har jag varit medlem i Centerpartiet i ca 3 år och även om vi kämpade bra i förra valet lyckades vi inte komma in i kommunfullmäktige. Jag är idag kretsordförande på Öckerö samt sitter i förvaltningsrätten. På min fritid älskar jag att vara tillsammans med mina barnbarn och att jobba med hus och trädgård.

Kontakta Berit Gullbransson

Kontakta Berit

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.