Nic Larson


Ledamot i distriktsstyrelsen

Jag har varit medlem i Centern sedan 1984 och alltid bott i Stenungsunds Kommun. Jag har haft diverse uppdrag för Centern, på olika nivåer.

Mitt favoritdjur är: Kon, vilket även betyder att jag sätter öppna landskap, samt en fungerande matproduktion i Sverige, högt på min lista över saker som är viktiga.Detta kräver politiska beslut, för att förutsättningarna skall vara hållbara för dem som bedriver företagsverksamhet, (även) på landsbygden. Äganderätten är en grund, som uppenbart inte är självklar i alla lägen.

Jag har en ambition om att Distriktet skall medverka att underlätta för kretsarna, så att de lokalt kan göra det som är bra för medlemmarna. Specifikt anser jag att ett gott mottagande av nya medlemmar, och en lagom inslussning till politiska uppdrag, är viktigt för Centerns framtid.

Avslutningsvis: Att vara Centermedlem är kul, och skall vara kul. Glöm inte av det, i det vardagliga arbetet

Kontakta Nic Larson

Kontakta Nic

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.