Robert Mattson

Jag engagerade mig i politiken för några år sedan i samband med att jag såg att pensionen närmade sig. Valet att gå med i Centerpartiet var enkelt eftersom partiets åsikter stämde väl med vad jag också tycker är rätt. Är sedan 2019 ordförande för Centerpartikretsen på Tjörn och ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Har en bakgrund som kemiingenjör från Chalmers och har jobbat med plast och förpackningar. Är nu till största delen pensionär men har inte riktigt släppt mitt gamla jobb och har fortsatt att konsultera främst inom plaståtervinning och livsmedelsförpackningar.

Jag har sedan min ungdom haft ett stort intresse för natur och miljö och var bland annat aktiv inom Fältbiologerna i Göteborg.

Det stora målet de närmaste åren är att arbeta för ett bra valresultat 2022, både för Tjörn, VGV och hela riket. Jag tror att distriktsstyrelsen kan bidraga med att driva kretsgemensamma frågor, ta fram underlag för västsvenska valfrågor och stötta kretsarna på t.ex. sociala medier.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.