Aida Karimli


  • Förste vice ordförande i Miljönämnden
  • Ledamot i styrelsen för Turistrådet AB
  • Ledamot i regionfullmäktige

Aida är en av våra tre ordinarie ledamöter i regionfullmäktige. I Miljönämndens uppdrag ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle. Miljönämnden tar också initiativ till och ger stöd till olika insatser för miljöutveckling.

Kontakta aida karimli

Kontakta aida

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.