Jessika Loftbring


  • Ersättare i Kollektivtrafiknämnden
  • Förste ersättare i regionfullmäktige

Jessika är förste ersättare i regionfullmäktige och ersättare i kollektivtrafiknämnden. I kollektivtrafiknämnden ansvarar politikerna för det övergripande strategiskt arbetet för kollektivtrafikens utveckling i länet.

Kontakta Jessika Loftbring

Kontakta Jessika

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.