Thomas Pettersson

Thomas Pettersson


  • Ledamot i Fastighetsnämnden
  • Ledamot i regionfullmäktige

Thomas är en av våra tre ordinarie ledamöter i regionfullmäktige och sitter med i fastighetsnämden som ledamot. Fastighetsnämnden har det politiska ansvaret för att regionens verksamheter har ändamålsenliga och lämpliga lokaler. Här ligger ansvar för förvaltning, planering och genomförande av ny-, om- och tillbyggnader av Västra Götalandsregionens fastigheter.

Kontakta Thomas Pettersson

Kontakta Thomas

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.