Turan Aliyev


  • Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden Västra

Turan är ersättare i en av hälso- och sjukvårdsnämnderna. I regionen finns fem stycken hälso- och sjukvårdsnämnder och deras uppgift är att verka för en god hälsa och vård på lika villkor. De har också ett befolkningsansvar vilket innbär att nämnden ska kartlägga befolkningens behov av häslo- och sjukvård.

Kontakta Turan Aliyev

Kontakta Turan

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.