Ulrika har skrivit motion om mäns våld mot kvinnor

I Sverige år 2018 anmäldes runt 16 000 misshandelsbrott där gärningspersonen var i nära relation med offret. ”Jag skrev motionen på grund av personliga erfarenheter och jag utgår från hur jag och andra drabbade skulle vilja ha blivit bemötta”, berättar Ulrika Engmér Sandström som är gruppledare för Centerpartiet Öckerö. Hon har tillsammans med tre andra skrivit en motion om kvinnofrid till Centerstämman i Karlstad 26–29 september 2019.

Som det ser ut idag kan en våldsutsatt kvinna behöva söka upp både läkare, socialtjänst, polis och psykolog på olika platser. I motionen som Ulrika varit med och skrivit, föreslås istället att mottagningar för våldsutsatta kvinnor instiftas i varje kommun, där ett team av ovan nämnda experter verkar.

- Min motion syftar till att säkerställa att utsatta kvinnor ska få en samlad vård och att dom ska få den hjälp dom behöver i en oerhört tuff situation, förklarar Ulrika. 

Motionen tar även upp frågan om huruvida man kan ha med sig husdjur på boenden för utsatta kvinnor. Dessa har ofta strikta regler. I värsta fall kan det innebära att den utsatta får välja mellan att tacka nej till ett boende eller avliva sitt husdjur. Ett välkänt fall där detta hände var Lotta, som hittades misshandlad till döds i sitt hem i juni 2016.

- Det måste finnas möjlighet att ta med sina husdjur till skyddat boende, jag vill att reglerna ska lättas upp så att det finns möjlighet att ta med hela familjen när man flyr från ett våldsamt förhållande, säger Ulrika. 

Centerpartiets partistyrelse föreslår stämman att instämma i intentionerna i det första förslaget om och skriver i handlingarna att ”Centerpartiet ska verka för att våldsutsatta kvinnor som önskar ett samlat bemötande ska kunna få de var de än bor i Sverige”. 

Partistyrelsen håller med i delen om att få ha med husdjur till skyddat boende.

-Det är jättekul att partistyrelsen förstår hur viktig denna motion är men vi vill gå hela vägen och kommer därför yrka bifall till motionen i sin helhet, så förhoppningsvis får vi stämmans stöd, avslutar Ulrika.