Hela regionen ska leva - nya beslut från regionfullmäktige

Thomas Pettersson

Årets sista regionfullmäktige var i Alingsås den 3 december. Vi frågade vår representant från just Alingsås, Thomas Pettersson, vilka ärenden som behandlades och diskuterades.

Det är många som inte riktigt vet vad regionen gör. Hur skulle du beskriva regionens uppdrag utifrån din roll som politiker?

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Mitt uppdrag som politiker handlar om att jag vill bidra till att erbjuda dig som bor här sjukvård av högsta kvalitet. Jag vill också att hela regionen ska leva och utvecklas. Vi har också möjligheten att driva ett brett kulturutbud som ska nå dig oavsett var du bor och verkar i vår region. Satsningar som i sin tur innebär att våra invånare kan bli mer delaktiga och påverka demokratin.

Igår var det regionfullmäktige i Alingsås. Vilka beslut tog ni?

Ja, igår var hela regionfullmäktige på plats i Alingsås och vi har tagit fler beslut. Vi har bl.a

  • Tagit tilläggsbeslut om vårdöverenskommelserna d.v.s. avtal mellan beställare [sjukvårdsnämnder] och utförare [sjukhusstyrelser]
  • Antagit ett reviderat klimatväxlingsprogram som innebär att det blir dyrare för VGR när medarbetare reser med flyg eller kör bil privat i tjänsten.
  • Beslutat om reglemente för den nya Kulturutvecklingsnämnden, där Sofia Wik (C) är ordförande, samt beslutat om ett nytt bolag som ska köpa in spårvagnsdepåer från Göteborg spårvägar.
  • Oppositionen fick igenom två ofinansierade motioner. Dels ett förslag om fria sjuksköterskebesök för personer över 65 år - detta förslag ska föranledas av en utredning. Det andra förslaget innebär införande av avgiftsfritt influensavaccin för personer i riskgrupper.

Dessutom var det diskussioner om om köer till vård, folkhögskolors finansiering, förskrivning av hjälpmedel för funktionsnedsatta mm. mm. Så vi har många frågor på agendan och många ärenden som ska beslutas och diskuteras.

Om du blickar framåt, vilka utmaningar står regionen inför?

- Vi står inför vikande skatteintäkter som innebär stora behov av effektiviseringar och troligtvis besparingar inte bara för våra sjukhus, utan för alla våra verksamheter. Det handlar om kollektivtrafik, kultur, regional utveckling och vårt miljöarbete. Jag är dock övertygad att vi kan hitta lösningar där vi fortsatt erbjuder bra kvalitet inom alla dessa områden.

Vilka frågor brinner du för? Och varför vill du representera Centerpartiet i regionen?

Mitt engagemang ligger i hållbarhetsfrågor som t.ex. energieffektivitet som är en viktigt fråga där jag t.ex. vill bidra till att minska energiförbrukningen i regionens alla byggnader. Därför är jag glad och stolt att få vara ledamot i Fastighetsnämnden där jag är med och styr hur vi ska bli fossilfria i driften av våra sjukhus och våra andra övriga fastigheter. Vi driver ju folkhögskolor, Västtrafiks resecentrum, buss-, tåg och spårvagnsdepåe m.m.

Med mina kunskaper inom miljö och hållbar utveckling vill jag bidra till regionens arbete med Agenda 2030. Det är både intressant och lärorikt att få lära sig hur regionens olika verksamheter fungerar, vilket gemene man ofta inte känner till så väl, och samtidigt få vara med och driva igenom Centerpolitik.