Trafikförsörjningsprogrammet och målbild tåg 2028

Varje dag görs närmare en miljon resor med kollektivtrafiken i Västra Götaland. Här finns möjlighet att resa med buss, spårvagn, tåg och båtar. Trenden visar att antalet resor i kollektivtrafiken ökar och vi har en kollektivtrafik i ständig förändring med nya behov och lösningar.

Regionen arbetar kontinuerligt med att utveckla kollektivtrafiken och trafikförsörjningsprogrammet är en viktig del för att bestämma vad som ska utvecklas och vilka satsningar som ska göras.

Trafikförsörjningsprogrammet uppdateras en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig från år 2017 till år 2020 med utblick till år 2035. Därför pågår nu arbetet med att ta fram ett program för åren 2021-2025. I januari sätter Centerpartiet igång med arbetet för att uppdatera programmet. Det är Roland Karlsson, ledamot kollektivtrafiknämnden, Jessika Loftbring, ersättare kollektivtrafiknämnden och Elving Andersson, ledamot Västtrafik, som kommer att bjuda in till mötesplatser ute i regionen för att samla in synpunkter, idéer och målbilder.

Jessika Loftbring från Ale, är första ersättare i regionfullmäktige och ersättare i kollektivtrafiknämnden. Vi ställde några frågor till henne inför det kommande arbetet med trafikförsörjningsprogrammet.

  • Varför är det viktigt med en bra och utvecklad kollektivtrafik?

Det är viktigt med en bra och utvecklad kollektivtrafik för att möjliggöra för människor att låta bilen stå. Det är viktigt att det går att lita på att kolletivtrafiken kommer i tid och att den går i ur och skur. Kollektivtrafiken är viktigt för att möjliggöra för människor att arbetspendla. Genom bra utbyggd kolletivtrafik öppnar vi upp för nya arbetsmarknader.

  • Hur får vi fler att välja kollektivtrafiken?

Genom att utveckla den, göra den tillgänglig och pålitlig och med bra komfort. Och inte minst genom att påtala om fördelarna för klimatet med kollektivt resande.

  • Vilka satsningar har gjorts senaste tiden?

Västlänken är ju en stor pågående satsning för att möjliggöra för fler att färdas kollektivt. En annan är togo-appen som utvecklas kontinuerligt och att zonsystemet nu görs om.

  • Vilka behov är tydliga när vi blickar framåt?

Att hitta strategier för att få samhällsplaneringen och kollektivtrafiken att gå hand i hand. Att jobba med kommunerna för att få bättre samordnad linjetrafik och skolresor och att utveckla pris och betalsystem för att det ska bli enklare att resa.

  • Nu är du och några till ute i regionen för att samla in synpunkter – varför är det viktigt för mig som invånare att tycka till?

Jag och Roland Karlsson som företräder Centerpartiet i Kollektivtrafiknämnden gör ju det med stöd av övriga medlemmar. Vårt uppdrag är att föra fram Centerpartiets politik i nämnden och i det arbetet är det viktigt att få input från medlemmar lokalt ute i våra kommuner. Vi är en stor region och med många olika behov och det krävs förståelse, kreativitet och proriteringar för att utveckla kollektivtrafiken. Därför hoppas jag att många vill vara med och tycka till på våra möten i januari.

Centerpartiet i Västra Götaland bjuder in till ett möte i ditt distrikt för att diskutera trafikförsörjningsprogrammet 2021-2025 och målbild tåg 2028.

14 januari klockan 18-21 – Residenset, Vänersborg
15 januari klockan 18-21 – Borås, Studieförbundet Vuxenskolan
23 januari klockan 18-21 - Skövde, Studieförbundet Vuxenskolan
29 januari klockan 18-21 - Vasagatan 21, Göteborg

Anmäl dig här senast en vecka innan tillfället du vill gå på.