Folkhälsan i fokus för Maria Martini

Maria Martini

Maria Martini från Mölndal är en av 149 ledamöter i regionfullmäktige. Att vara politiker i regionen handlar om att ta beslut och vara insatt i frågor som hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Maria Martinis hjärtefråga ligger i folkhälsan och hon hoppas att vi kan nyttja forskningen och metoder för att minska den psykiska ohälsan. Nu är det nytt år och vi frågade Maria Martina hur året i regionfullmäktige har varit och vad som kommer att hända framåt under 2020.

Ett år har gått - kan du berätta om det senaste året i regionfullmäktige?

Det här året har varit mitt första år i regionfullmäktige som ordinarie ledamot. Jag har tidigare suttit som ersättare i regionen så jag är inte ny i sammanhanget. Men att vara ordinarie ledamot öppnar möjligheten att gå upp i talarstolen och bidra mer aktivt i debatten.

Min upplevelse av 2019 i regionfullmäktige är att det inte är så många nya beslut som har kommit upp. Det har delvis med det ekonomiska läget att göra. Jag tycker att det är extra viktigt att vi håller god fart på de omfattande och långsiktiga satsningarna som redan är beslutade som t.ex. arbetet med digitalisering och framtidens vårdinformationsmiljö. Vi har också fattat ett beslut om hur kostnader ska fördelas inom organisationen, det var inget kontroversiellt beslut men nog så viktigt för att få till systemet som kan frigöra tid och underlätta arbetet för våra medarbetare.

Regionen arbetar med många och samtidigt breda frågor - vilka frågor tycker du är viktigast i regionen? Finns det någon fråga som du kommer att bevaka lite extra under året som kommer?

Regionens största uppdrag är hälso- och sjukvård, så alla frågor som handlar om jämlik, kvalitativ och tillgänglig vård för patienter och invånare är intressanta frågor. De frågor jag bevakar extra mycket för min egen del handlar om hur vi ökar invånarnas hälsa och välbefinnande, vilket också benämns som folkhälsofrågor.

Du är också ledamot i Västra hälso- sjukvårdsnämnden – vad gör ni där och vilka beslut har ni tagit under året?

Västra nämnden är en beställarnämnd och företräder befolkningen som bor i kommunerna kring Göteborg det vill säga: Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Nämndens uppdrag är att ansvara för att tillgodose befolkningens behov av hälso-och sjukvård. I uppdraget ingår att kartlägga behovet av hälso-och sjukvård och besluta om prioriteringar, arbeta för en bättre hälsa och teckna vårdöverenskommelser. Nämnden samverkar och har dialog med andra utförarstyrelser, myndigheter, organisationer, föreningar och medborgarna.

I Västra Götalandsregionen är FN:s Agenda 2030 en viktig del för att stärka folkhälsan genom de sociala mål som FN definierar. Det handlar mycket om att skapa ett samhälle där de demokratiska värdena synliggörs eftersom delaktighet och inflytande i samhällslivet och inflytande över sina egna livsvillkor är avgörande för en god hälsa.

De beslut som jag är mest nöjd med i nämnden handlar vårt ökade fokus på att fler elever ska lämna grund och gymnasieskola med godkända betyg. Det är viktigt eftersom det skapar möjligheter förutsättningar för att klara sig vidare i livet genom vidare studier och arbete.

Nu är det nytt år. Vad ser du fram emot under 2020?

Jag hoppas att vi kan se att arbetet med pyskisk ohälsa gör skillnad och att fler får det stöd de behöver. När jag tittar tillbaka på förra året så har det politiska arbetet fokuserat på förebyggande insatser, så nu ser jag fram att få följa upp arbetet, framförallt de aktiviteter som som riktar sig mot psykisk ohälsa till barn och unga.

Jag tycker att det är bra att psykisk ohälsa lyfts allt mer idag och att vi lär oss av forskningen. Vi vet nu att för merparten av barn och unga med psykisk ohälsa handlar det inte om lösningar med läkemedel eller psykiatriska utredningar. Det handlar snarare om att se våra barn och unga - att det finns någon som lyssnar eller möjlighet att delta i aktiviteter utan prestationskrav som t.ex. dans. Det är insatser som kan förbättra unga tjejers självkänsla och psykisk hälsa.

För mig är dans en aktivitet utan krav på prestation. Det är när jag dansar som jag känner mig fri. Nu ser jag fram emot ett år fyllt av massor med dans och politik och jag hoppas att du får ett år med av aktiviteter som du mår bra av. Och du, vill du diskutera politik? Då får du mer än gärna höra av dig till mig.

Här hittar du kontaktuppgifter till Maria Martini.

Nästa regionfullmäktige
är den 4 februari i Göteborg och alla är välkomna att vara med på plats och lyssna under mötet. Här kan du läsa mer om nästa möte.