För våra medborgares bästa

Det är utmanande tider, framförallt för vårdpersonal, därtill har vi har våra politiker som bär det yttersta ansvaret för att vårdapparaten ska fungera. Hur ser deras vardag ut, nu när vi är i en extraordinär situation, och samhället behöver kraftsamla för att lägga rätt resurser på rätt plats i rätt tid. Våra politikers formella uppgifter ändras inte, men däremot trycket på information och dialog.

Västra Götalandsregionen har ett 100-tal centerpartister med regionala uppdrag. Tre av dem, Maria Martini, ledamot i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Kristina Jonäng, regionråd, och Katarina Lundin, ledamot i Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om corona-situationen utifrån deras politiska perspektiv.

Maria Martini, ledamot i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Hur påverkas invånarna av det aktuella läget? Kan invånarna förvänta sig att få den vård de behöver?

- Just nu prioriteras akutvård och vård som inte kan vänta. Vad gäller den planerade vården så får den anstå för tillfället. Så nej invånarna får inte all typ av vård som vi vanligtvis erbjuder. Men om våra invånarna behöver akut vård som t.ex. vid hjärtinfarkt eller förlossning, så är det inget som påverkas just nu.

Kristina Jonäng, regionråd
Vad är ditt ansvar som regionråd, nu när Västra Götaland har drabbats av covid-19?

- Uppdraget som regionråd är ungefär detsamma, oavsett corona. Alla viktiga beslut om när krisledning träder in samt beslut om befogenheter som chefer inom smittskydd behöver i samband med en händelse som liknar Covin-19 finns redan. Som regionråd med ansvar för näringslivsfrågor har jag alltid ett nära samarbete med företagen. Det arbetet intensifieras nu för att bättre skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft efter krisen, men den formella uppgiften som ansvarig för regional utveckling är densamma.

- Jag märker att allmänheten har större behov av information om sjukvården i samband med en smittspridning. Det är en delvis obekväm uppgift att samtala med oroliga invånare om antalet vårdplatser. Om jag som politiker tar på mig rollen att förmedla alltför detaljerad information finns två risker. Dels att jag aldrig kan ge exakt korrekta fakta eftersom sådana uppgifter kan bli inaktuella inom några timmar, dels att jag riskerar att röja sekretess och integritet om jag som politiker börjar sprida information om enstaka vårdplatser vid specifika sjukhus.

Katarina Lundin, styrelseledamot i Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av de sjukhus som ofta nämns i nyhetsrapporteringen med flera fall av covid-19. Kan du berätta om läget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

- Först, vill jag säga att personalen på Sahlgrenska sjukhuset gör ett fantastiskt arbete, stort tack till er som gör ett viktigt arbete i en svår tid.

- Just ni pågår scenariosimuleringar på Sahlgrenska för att kunna vara steget före och kunna vidta åtgärder för att kunna ta emot nya covid-19-patienter i den takt det behövs. Flera intensivvårdsplatser öppnas i snabb takt. Kompetent sjukvårdspersonal utbildas för att kunna bidra i intensivvården, och omfördelning och utökning av personalresurser sker. Kapaciteten är fortfarande god vad gäller både IVA-platser och slutenvårdsplatser. Materielförsörjningen är en aktuell och viktig fråga och arbete pågår med att flera åtgärder för att säkra tillgången till personlig skyddsutrustning.

- En gemensam särskild sjukvårdsledning styr arbetet på Sahlgrenska sjukhuset och har det formella ansvaret och mandat för att fatta de beslut som behövs för att bemöta smittspridningen. Ledningen har dagliga sjukhusledningsmöten för att överblicka situationen och skickar ut dagliga uppdateringar till chefer inom sjukhuset och oss politiker så vi kan få en överblick över situationen, vad som görs och känna oss trygga. Jag har stort förtroende för det arbetet som görs.

- Dessutom gick Västra Götalandsregionen upp i regionalt stabsläge den 18 mars, i syfte att ytterligare stärka samordning och ledning. Det innebär att en grupp är utsedd som har tydligare mandat att fatta nödvändiga beslut för all verksamhet inom hela regionen. Det kan handla om omfördelning av resurser och ge stöd till förvaltningarna och sjukhusen.

Vill du veta mer om det aktuella läget?
Om du surfar in på Västra Götalandsregionens webbsida möts du av aktuell statistik på hur många coonafall som dokumenterats, hur många som ligger inlagda både med och utan intensivvård. Du hittar också möjlighet att hjälpa till som extrapersonal eller som leverantör.

Här hittar du Västra Götalandsregionens information om coronaläget.