Kungälv - En kommun som håller ihop

Kungälv är en av elva kommuner i VG Västras distrikt. Nu tittar vi lite nämare på hur våra kretsar i distriktet arbetar och vilka frågor som är aktuella i kommunen.

Vi i Centerpartiet i Kungälv vill skapa en kommun som håller ihop. Idag har Kungälv drygt 46 000 invånare. Vi är en mellanstor stad nära till storstaden (Göteborg), kust och landsbygd. Skola, idrott, kultur och trafik är de frågor som vi ser är viktigast för våra invånare.

Aktuellt i Kungälvspolitiken

Här i Kungälv är Centerpartiet i styre tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och beredningar samt har ordförandeskap i tre utskott: Mark och utveckling, Miljö och byggnadsnämnd och Bokab (ett mark och exploateringsbolag).

Den viktigaste eller mest omdebatterade frågan just nu är ett nytt idrottscentrum som planeras med byggstart till 2023. En av våra viktiga framgångar är att vi har sett till att vi fått flera nya cykelbanor i här i kommunen, mer byggnation på landet och en ekonomi i balans.

Vad ska du inte missa i Kungälv?

Kongahälla vårt nya köpcentrum är väl värt ett besök. Välkommen hit!