Anders Ådahl ny distriktsordförande i VG Västra

Anders Ådahl, Mölndal, valdes i helgen till ny ordförande för Centerpartiet i VG Västra. Han är en grön chalmerist med basen inom energi och miljö och har också politiska uppdrag på både kommun- och regionnivå. Anders har tidigare varit vice ordförande i distriktet och tar nu över efter avgående Elena Fridfelt, Ale.

- Vi befinner oss i en kritisk brytpunkt med anledning av den pågående pandemi. Jag är hedrad över att få representera Centerpartiet och leda arbetet framåt, säger Anders. Tillsammans med resten av distriktsstyrelsen ska vi arbeta för mer och effektiv centerpolitik.

Anders redan pågående politiska uppdrag för Centerpartiet är som ordförande i miljönämnden i Mölndals kommun och är ordinarie ledamot i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

- VG Västra är ett väldigt spännande distrikt att få vara med och utveckla Centerpolitik i. Distriktet täcker in både stad, hav, sjö och land och har många spännande tillväxtkommuner, säger Anders. I den tid vi nu lever i behöver fokus på vårt arbete leda till trygg välfärd och på jobb och företagande; en grön omstart och en politik som leder framåt.

Vad vill du göra som ordförande i VG Västra?

Jag har två huvudsakliga ambitioner. Jag vill dels verka för ett välfungerande arbete i våra elva kretsar, där vi kan attrahera nya medlemmar och ha en livlig och resultatorienterad verksamhet. Distriktets styrka är kretsarna och därför måste det fungera väl där. Men det är också utmanande att kombinera mångåriga medlemmars erfarenhet med nya medlemmars hunger. Men lyckas det, så lyckas vi.

Dels vill jag att vi i distriktet tidigt formar vår valplattform och identifierar våra lokala och regionala valfrågor. Jag tycker pandemin visar att centerpolitik många gånger är svaret på en bättre väg framåt med stärkta lokalsamhällen, närodlat, småföretagande och en omsorg om individen. Därtill behöver vi, som medel, stärka vår interna och externa kommunikation.

Vad är din hjärtefråga nu när du nu tar överordförandeskapet?

Min hjärtefråga är individens trygghet och frihet. Friheten och tryggheten kan bara nås om vi diskuterar och finner lösningar som erkänner att vi lever i en komplex omständighet. Med ansvar kommer frihet - och tvärtom. Vi behöver tackla klimatförändringar, få bukt med otryggheten i utsatta områden, stärka vården och omsorgen, stärka vår ekonomi genom småföretagande, reformera bostadsmarknaden, minska olika klyftor (men samtidigt behålla drivkrafter). Kort sagt behövs en bred politik som sätter individen i fokus. Här, nu, och imorgon.

Anders kommer med en bakgrund som teknisk doktor inom energi och miljö och har sin expertis inom energisystem, energipolitik och styrmedel. Till vardags arbetar han på Chalmers som vice styrkeområdesledare och han är ansvarig för externa relationer inom energiområdet. Fokus är att effektivt omsätta akademisk kunskap i industrin och det övriga samhället. Han sitter också i styrelsen för Johanneberg Science Park.