Anders Ådahl


Distriktsordförande i VG Västra

Till vardags arbetar jag på Chalmers. Jag är teknisk doktor inom energi och miljö arbetar inom energisystem, energipolitik och styrmedel. Förutom att vara distriktsordförande har jag uppdrag som ordförande i miljönämnden i Mölndals kommun och är ordinarie ledamot i Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Min hjärtefråga är individens trygghet och frihet. Friheten och tryggheten kan bara nås om vi diskuterar och finner lösningar som erkänner att vi lever i en komplex omständighet. Med ansvar kommer frihet - och tvärtom. Vi behöver tackla klimatförändringar, få bukt med otryggheten i utsatta områden, stärka vården och omsorgen, stärka vår ekonomi genom småföretagande, reformera bostadsmarknaden, minska olika klyftor (men samtidigt behålla drivkrafter). Kort sagt behövs en bred politik som sätter individen i fokus. Här, nu, och imorgon.

Jag tycker att VG Västra är ett väldigt spännande distrikt att få vara med och utveckla Centerpolitik i. Distriktet täcker in både stad, hav, sjö och land och har många spännande tillväxtkommuner. I den tid vi nu lever i behöver fokus på vårt arbete leda till trygg välfärd och på jobb och företagande; en grön omstart och en politik som leder framåt.

Som distriktsordförande vill jag verka för ett välfungerande arbete i våra elva kretsar, där vi kan attrahera nya medlemmar och ha en livlig och resultatorienterad verksamhet. Distriktets styrka är kretsarna och därför måste det fungera väl där. Men det är också utmanande att kombinera mångåriga medlemmars erfarenhet med nya medlemmars hunger. Men lyckas det, så lyckas vi.


Kontakta Anders Ådahl

Kontakta Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.