Västra Götaland Västra
Centerpartiet lokalt
  • / Elena Fridfelt

Elena Fridfelt

Elena


Ordförande för VG Västra

Jag är Centerpartist för att jag tror på varje människas inneboende egen kraft och frihet att utveckla sitt eget liv. Jag ser de stora klimatutmaningarna men tror att vi med innovativa lösningar tillsammans kan lösa dom.

Jag tror på att de stora samhällsutmaningarna har lösningar och är stolt över att vara med i parti som inte nöjer sig med att problemförklara utan i nästa andetag alltid kommer med förslag på lösningar.