Valet 2022


2022 är det val till kommun, region och riksdag. VG Västra ska ta fram två stycken valsedlar, en till till riksdagen och en till regionen. Här kan du läsa mer om VG Västras valarbete, hur du kan nominera dig själv eller någon annan och hur vi arbetar med våra valfrågor.

Robert Mattsson
Distriktsordförande
Natalie Johansson
Projektledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.