Kandidater Regionvalet

Här kan du läsa om de personer som kandiderar för Centerpartiet i VG Västra till regionvalet. Klicka på respektive kandidat för att läsa mer.

Aida Kariml- Ale

Jag har tänkt länge och väl på varför jag vill kandidera och varför jag är politiskt aktiv. Det finns tusen skäl. Men den viktigaste anledningen är ytterst självisk – jag vill stå på rätt sida av historien. När mina barn blir vuxna vill jag kunna se dem i ögonen och känna att jag hjälpt dem till en bättre framtid. Och framför allt har jag en plikt gentemot mina föräldrar och alla andra som har flytt för demokratins skull. De har givit mig, mina syskon och många människor ett bättre liv och jag ska självklart vara med och bidra med det jag kan!

Här kan du följa mig på Facebook.

Albin Dahlin - Alingsås

Jag brinner för frågor om klimat och miljö och vill jobba för att ställa om samhället i hållbar riktning. Klimatkrisen har visat att vi behöver förändra sättet vi gör saker, men det behöver inte innebära att livet blir sämre. Med en cirkulär ekonomi där vi använder våra resurser smartare kan vi skapa möjligheter för framtiden. Jag vill vara med och skapa en bra kollektivtrafik som är tillgänglig i hela regionen, och stödja hållbar lokal utveckling. Utöver detta vill jag jobba för en bra och tillgänglig primärvård och bättre villkor för personalen inom vården. Jag har en bakgrund som journalist inom radio och tv, men jobbar idag med kommunikation på ett forskningsinstitut. På fritiden ägnar jag mycket tid åt familj, hus och trädgård i den trivsamma trästaden Alingsås där jag även är kretsordförande för partiet. Politiken i Sverige domineras idag av dysterkvistar som ställer grupper mot varandra. Nu ser vi till att det går att vinna val med ett positivt budskap som väcker framtidstro!

Alexandra Stenlund - Ale

Jag heter Alexandra Stenlund och är 25 år gammal. Idag jobbar jag som pressekreterare för Centerpartiet i Göteborg, vilket jag gjort sedan förra året. Jag är född och uppvuxen i Kungälvs kommun och har efter en vända i Stockholm och Göteborg flyttat till Bohus. Mitt samhällsengagemang började tidigt och jag har både engagerat mig och arbetat inom elevrörelsen och civilsamhället, samt haft kommunala förtroendeuppdrag. De politiska frågor som ligger mig närmast hjärtat är sociala frågor, integration, sjukvård och frågor som rör landsbygden. Jag hoppas kunna arbeta mer med dessa frågor framöver, utöver mitt arbete på rådhuskansliet. På min fritid är jag mycket i stallet där min syster driver hästföretag, där jag både arbetar med hästarna, rider själv och coachar elever. Jag älskar att jobba i den politiska hetluften, men trivs allra bäst om jag får återhämta mig i naturen.

Anders Hederström - Stenungsund

Arbetar idag som rehabkoordinator och vårdsamordnare inom primärvård.

Varit aktiv i Centern i olika perioder sen tonåren och kan inte komma ur min övertygelse om att Centern är det parti som kan göra mest skillnad.

Det finns inget annat parti än Centern som bryr sig om landsbygden, glesbygden, den lilla orten, den lilla kommunen. Lokalsamhället, och att livsvillkor ska finnas på alla platser där vi människor finns. Centern är miljö, närhet och hållbarhet i hela vårt land, vår region, vår kommun, vår by.

Jag har arbetat med psykisk ohälsa de senaste 25 åren. Att alla ska få möjlighet till rätt vård vid rätt tidpunkt , med bästa tillgängligheten och att människor som söker vård ska vara villkorslöst trygga i kontakten med vården är ledstjärna för mig.

Jag är känslig för orättvisor! En punkt som triggar igång mig och jag blir då väldigt målinriktad och säkert besvärlig, men rätt ska vara rätt.

Privat så bor jag med min hustru har två barn. Då återhämtning är viktigare än prestation så bevakar jag noga mina intressen som definierar mig. Då blir det musik och mitt egna spelande på vita och svarta tangenter Och om det inte räcker så kan man alltid sätta sig i sågspånet inne hos hönorna.

Anders Ådahl - Mölndal

Anders Ådahl, 49 år och bor i Mölndal, och kandiderar till regionfullmäktige. Min politiska övertygelse är i lika tredjedelar grön, social, och liberal. Jag vill driva en politik som ser en helhet! Grön: Min bakgrund är att jag är teknisk doktor i energi och miljö och vet hur viktigt det är att värna vår miljö och klimatet, men inte genom förbud utan genom att koppla ihop näringspolitik och miljöpolitik – Framåt! Social: Även om vi har en stark tro på individens förmågor, hamnar vi alla i svåra situationer emellanåt. Då måste samhället stå upp. Vill att C ska vara den sociala borgliga rösten. Liberal: Individens frihet är nyckeln. Att på lika villkor få ha vilken sexuell läggning man vill, livsåskådning, könsidentitet, hudfärg, kultur är centralt i mitt liberala Sverige. Olikheter berikar! Jämställdhet ett krav!!

Jag är positiv, framåt, får saker gjort, är eftertänksam, snabb, klurig. Bra på att ta folk och se saker ur olika perspektiv. Cyklar, åker skidor, gillar språket, och älskar naturen. Jobbar med att utveckla koncernen Chalmers, och är distriktsordförande för C i VG Västra, ordförande i Miljönämnden i Mölndal och ledamot av kulturnämnden i VGR.

Anna Strand - Partille

Jag är jordnära och handlingskraftig med ett stort samhällsengagemang. Jag är ofta pådrivande och ifrågasättande i det politiska vardagsarbetet och vill få saker att hända. Jag försöker leva efter devisen ”vi har två öron och en mun” och ser vikten av att lyssna in och finna nya lösningar.

Min bakgrund finns dels i den akademiska världen, och dels genom ett långt yrkesliv som bl.a. projektledare och enhetschef. Numera fokuserar jag på att hjälpa de mest utsatta i min hemkommun, genom ordförandeskap i Social- och arbetsnämnden.

Jag vill bidra till regionens utveckling i en socialliberal anda, där vi bryter klyftorna mellan stad och land och mellan olika samhällsgrupper. Jag vill fortsätta kämpa för de gröna, liberala idéerna utifrån en tydlig, ideologisk kompass.

Jag delar partiets grundläggande värderingar om medmänsklighet och allas lika rätt och värde. Centerpartiet behöver en grön och stark röst med mycket erfarenhet och stort engagemang, som inte räds även de svåra frågorna och konflikterna, utan står upp för våra värderingar i vått och torrt. Jag söker ditt förtroende att representera Centerpartiet och kommer göra mitt yttersta för att förvalta detta väl.

Berit Gullbrannsson - Öckerö

Jag vill arbeta med hållbarhetsfrågan ur ett jämlik- och jämställdhetsperspektiv med fokus på den äldre generationen. Jag är civilingenjör som i hela mitt yrkesliv arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor inom industrin, varit chef på Sveriges miljöteknikråd och arbetat med miljörelaterad forskning. Jag har arbetat med stora EU-projekt inom innovation och systemfokus samt uppföljning. Jag är en tydlig lagspelare och försöker leva som jag lär, jag har solceller och kör elbil. Att dessutom som kvinna sedan 80-talet varit chef i ett mansdominerat område har givit mig goda insikter hur vi kan påverka.

Jag vill lyfta att Sverige är ett land med många äldre, vilket är en stor tillgång. Vi måste värna det som de äldre kvinnorna givit oss och bygga vidare på de banbrytande förändringar som uppnåtts. Jag ser även behovet av att arbeta med en jämlik vård och omsorg. Att lyfta fram skillnader mellan kön, ekonomiskt och sociala grupper för att hitta långsiktiga förebyggande åtgärder är en nödvändighet men kräver politiskt engagemang och vilja.

Carin Hedqvist - Mölndal

.

Carina Andersson - Lilla Edet

Vill jobba för kulturutveckling samt förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga.

* Arbeta för att öka den psykiska hälsan, främst hos barn och ungdomar

* Samarbete över gränserna för att utveckla kulturen så att den når våra invånare oavsett hen bor i staden eller på landet.

* Att se kulturen som en hälsofrämjare

Daniel Tisell - Härryda

Daniel Tisell, kyrkoherde i Råda församling och 2 vice ordförande i Kyrkostyrelsen.

Bor i Mölnlycke med familj, två barn 9 och 12 år.

Medlem sedan 1983 och då aktiv i CUF, haft kyrkopolitiska uppdrag sedan tonåren.

Jag vill arbeta för en helhetssyn på människans hälsa där fysiska, sociala och existentiella dimensioner beaktas. Genom utbildning, arbete och bostad skapas förutsättningar för att motverka utanförskap och segregation. Ett rikt kulturliv och människors delaktighet är också viktigt för ett öppet och mänskligt samhälle! Barn och ungdomar måste ha högsta prioritet!

https://www.facebook.com/daniel.tisell.1

Instagram: @daniel.t_swe

Eric Nilsson - Mölndal

Bor på landet i Hällesåker utanför Mölndal, 25 minuter från Götaplatsen i Göteborg. Här bor jag tillsammans med min sambo, vår dotter 6år, hund och höns. Fritiden ägnas helst åt familj, friluftsliv, trädgårdsarbete och bollsporter. Emellanåt även granatgevärsskytt i Hemvärnet.

Under min uppväxt har jag sett min hemort negligeras. Därför blev jag medlem i centerpartiet, för att kunna bidra med jämnvikt mellan stad, förort och land. Centerpartiet arbetar för att hela landet ska leva, nu och i framtiden.

Har i snart två mandatperioder haft förmånen att representera centerpartiet i kommunfullmäktige och kommunala nämnder. Sedan 2008 arbetat inom kommunala omsorgen som biståndshandläggare, vårdbiträde och servicevägledare/socialsekreterare, studerat socionomprogrammet. Mycket samverkan med regionens olika verksamheter, arbetat med vårdplaneringar och SIP-möten för olika åldrar och målgrupper. För att ta vidare min erfarenhet, kunskap och stora intresse för omsorgsfrågor och god nära vård söker jag ditt förtroende för att få representera centerpartiet i Västra Götalandsregionen.

Hanna Bendz - Ale

Musiker och historiker, entreprenör och pedagog. 36 år gammal, med ett samhällsintresse sedan ungdomen och medlem i Centerpartiet sedan 2018. Med mina erfarenheter från skiftande verksamhetsfält och samhällssektorer är jag både visionär och pragmatiker, och van att prata olika sociala språk. Att värna det öppna, jämställda samhället och att arbeta för den gröna omställningen ser jag som vår tids avgörande framtidsfrågor. Att bygga broar mellan samhällssektorer, mellan människor, och mellan individuella och kollektiva lösningar ser jag som viktig del i arbetet för att åstadkomma det.

Centerpartiets starka position i den politiska mitten är en plats att värna och förvalta. De gröna, liberala idéerna behöver ständigt prövas och omprövas mot en skiftande verklighet, och det behöver göras med idéer som skapar hopp och framtidstro. Ser fram emot att få göra en valrörelse och politik tillsammans och fortsätta arbeta efter 2022 års val!

Hugo Peterson - Alingsås

Tjena, jag är en ung socialliberal med drömmen om att kunna jobba med politik på heltid. Just nu kombinerar jag studier på Göteborgs universitet, där jag studerar till statsvetare, tillsammans med mitt engagemang inom den lokala politiken i min hemkommun Alingsås. Jag har varit medlem i Centerpartiet i några år men blev aktiv för ungefär 1 år sedan när jag, på min 18 års dag, gick på mitt första förtroendemöte i barn och ungdomsnämnden.
Jag står för ett mer civiliserat och handlingskraftig politiskt samtal där man på ett lugnt och moget vis genomdriver reell politik som faktiskt gör skillnad. Den huvudsakliga politik som jag står för är en fungerande skola för alla, en mer medmänsklig integration och en rättvis men framförallt kraftfull kamp mot miljöproblemen. Nu är jag redo för att bidra på allvar, är ni med mig?

Jessika Loftbring - Ale

Att vilja vara med och förändra är en stor del av vem jag är och av den anledningen är ett politiskt engagemang en naturlig följd av det. Jag heter Jessika Loftbring och är en 37 årig, tre barns mamma boende i Ale kommun. Jag är utbildad socionom, och arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten och är helt ny i rollen som ordförande i kommunens servicenämnd.

Förutom drivet att vilja vara med och bidra till utveckling i mina engagemang så är människors möjlighet att forma samhället och sitt eget liv en av mina hjärtefrågor. Därav är jag nybliven ordförande i Västra Götaland Västras Centerkvinnodistrikt. Jag kandiderar till både region och riksdag och är övertygad om att jag kan bidra med min person, mitt engagemang och min klokskap!

Jag finns på FB 😊

Johan Blixth - Lilla Edet

Jag heter Johan Blixth och är civilanställd hos kustbevakningen som ledningscentralsoperatör, med mitt jobb kommer intresset för miljöskydd i maritim miljö samt de maritima näringarna. Mina hjärtefrågor rör också tillgänglighet. Det ska vara möjligt att delta i samhället på lika villkor oavsett om du har funktionsnedsättning. Energiproduktion och energiförbrukning, energin ska vara tillgänglig i leverans och produceras så klimatsmart som möjligt. Standardisering, applikationsutbyten och öppna källkodslösningar. Detta speciellt för statliga myndigheter. I dag beställer olika myndigheter system både mjukvarubaserade och fysiska. Detta trots att det redan finns liknande system hos andra myndigheter idag som man med mindre åtgärder hade kunnat nyttja. Vi måste sluta utnyttja våra resurser så ineffektivt och arbeta för att ta fram standarder och utbyte av egenutvecklade program och metoder mellan myndigheter. Både för att göra det billigare att utveckla saker som redan har betalats av andra myndigheter men också göra information mer tillgänglig och lättare att dela med andra.

Josef Johnsson - Lerum

Jag är en friluftsälskande småbarnspappa som gillar att lära mig nya saker och att lösa problem. Jag är uppvuxen på en bondgård utanför Alingsås vilket lede till att Jag står stadigt på marken, med ena foten i skogen och den andra i universitetsvärlden där jag arbetar som forskare inom byggnadsteknologi och solenergi.

Jag engagerade mig i Centerpartiet 2018, samma kväll som Annie Lööf slog näven i borde och sa ifrån till SD. Då kände jag att de behövdes fler röster som står upp för frihet och gröna värderingar. Jag tror på en bättre värd med då krävs det engagemang och en positiv syn på de utmaningar vi står inför. Positiv på så sätt att vi kan lösa klimatutmatningen men då måste vi vara tydliga och peka på att då krävs det förändringar men att dessa kan vara positiva.

Primärvården är den verksamheten jag vill fokusera på där det idag är ett alldeles för stort fokus på tillgänglighet vilket drabbar äldre och de som verkligen är sjuka. Jag vill se en personlig läkarkontakt, i verkligheten och inte bara på pappret.

Karin Mattsson - Tjörn

Jag är född i Göteborg. Sedan nio år tillbaka bor jag på Tjörn

Min utbildning är civilingenjör i kemi. Under min yrkesverksamma tid har jag arbetat inom plast – och gummiindustrin, med främst kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. De senaste tjugosex åren har jag haft ett eget konsultföretag, och bland annat genomfört tredjepartsrevisioner.

Sedan fyra år har jag varit politisk aktiv i Centerpartiet Tjörn. Mina förtroendeuppdrag idag är som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i valnämnden och suppleant i Tjörns bostads AB.

Jag tror att jag kan bidra med synpunkter från min bakgrund, med erfarenheter från storstad, småorter och glesbygd.

Det som jag vill jobba med är miljö-och utbildningsfrågor.

Linda Marklund - Härryda

Hej! Mitt namn är Linda Marklund, 58 år från Mölnlycke i Härryda kommun och ny i politiken sedan hösten-20. Jag har under de senaste 20 åren arbetat med äldreomsorgsfrågor i olika sociala medier. Tillsammans med min kollega driver vi Äldrenytt.se där vi skriver och delar kunskap, information och inspiration. Vi har exempelvis en facebookgrupp med snart 15 000 medlemmar där det skrivs, delas och inspireras varje dag - “En ännu bättre äldreomsorg”

Mina kunskaper om äldreomsorgen är både bred, lång och omfattande så det är här jag vill påverka i politiken. Jag vill bidra med allt jag lärt mej under dessa år, människor jag träffat, alla produkter jag stött på, skrivit och läst om och alla tjänster som finns och allt som är på gång i framtiden.

Jag vill jobba för mer välfärdstekniska lösningar, öka utbildningsnivån med fler sjukvårdskunnig personal mm, införa en grundläggande vårdsvenska, hemtjänstteam med särskilda kompetenser som ex kognitiva sjukdomar, psykisk ohälsa osv.

Lena Bjurström - Kungälv

Jag är född 1958, från Kungälv.

Vi har tuffa år framför oss med post Corona. Både när det gäller vårdskuld, men även en annan som jag tycker viktig skuld och det är kulturskulden till våra barn och ungdomar. Det är viktigt att vi tillsammans kan ge barn och ungdomar kultur som kan ifrågasätta och förklara. Då tar vi tillvara unga individers nyfikenhet och drivkraft genom att skapa tillgång till teater och dans.

Det är ett sätt att ge kraft till varje människa, så att dom har något att bygga vidare på i livet.

Jag har jobbat med sjukvårdsfrågor både som beställare och utförare. Det är många utmaningar att jobba med för att erbjuda en rättvis nära vård.

Det är av högsta vikt att barn- och ungdomspsykiatrin från resurser för att verkligen kunna möta det stora behov som finns för att kunna. Skapar vi starka barn så behöver vi inte laga så många trasiga vuxna.

Linda-Maria Hermansson - Stenungsund

Jag heter Linda-Maria Hermansson, är 44 år och bor i Spekeröd; en landsbygdsdel av Stenungsunds kommun. Jag är gift och har 3 barn, två vuxna och en tonåring. Jag är utbildad kemiingenjör och har arbetat heltid inom industrin fram till 2015 då jag gick ner på halvtid för att ta ett ordförandeuppdrag i kommunen. Efter majoritetsskifte 2017 blev jag oppositionsråd och sedan dess har jag varit heltidspolitiker. I dagsläget är jag 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Mitt politiska engagemang har jag fått med mig hemifrån och i allt jag gör har jag två fokus. Det ena är att skapa förutsättningar för människor att forma sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt och då måste det finnas grundläggande samhällsservice av god kvalitet i hela kommunen/regionen/landet. Mitt andra fokus är att all utveckling måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Först då kan vi skapa den goda framtid för kommande generationer som vi skyldiga dem.

Maria Aras - Lilla Edet

Maria Aras heter jag & är 49 år till hösten. Född och uppvuxen i Göteborg/Angered. Uppvuxen med häst & hund så djuren gjorde att vi tillslut lämnade Angered för Upphärad och hästgård.
Idag bor jag i Lilla Edet med fästman & 3 barn, 2 har flugit ut.

Jobbat inom sjukvård/omsorg i närmare 27 år. Varit arbetsplats/skyddsombud under många år. Älskar att jobba med & för människor.

Nu har jag “mognat” & känner att nu vill jag vara med & bidra till positiv förändring. Valet var självklart för vilket parti och varför.
Jag brinner för mycket men måste jag rangordna så kommer Vård/omsorg och Våld i nära relationer på delad första plats, följt av Landsbygd & skola.

Jag vill bidra till tryggheten/miljön här nu samt för kommande generationer. Jag har personlig hård erfarenhet av våld i nära relation. Vet hur jag hade önskat att det skulle fungera när det gäller hela hjälp processen och vart det behövs förändring.
Jag är glad & orädd för det mesta. Jag fullkomligt älskar källkritik och kommunikation. Jag vägrar ge upp på att hjälpa andra.
Jag vet att jag behövs & nu är jag redo att användas på bästa sätt å det i Centerpartiet.

Maria Gelin - Mölndal

Kunnig, driven, nyfiken, rättvis och engagerad. Det är ord som beskriver mig. Jag är en kvinna som just sett sina barn lämna hemmet, som ägnat hela sin yrkesmässiga karriär i hållbarhetens tecken. Idag som egenföretagare inom strategisk hållbarhet, miljörätt och kvalitet.

För mig har den inre kompassen alltid varit stark och tydlig när det gäller människors lika värde, frihet under ansvar och att vi förvaltar vår värld för kommande generationer. Jag har känt ett ökande behov av att genom min kunskap, drivkraft och engagemang bidra till en samhällsutveckling som är hållbar på riktigt. Trots många fina ord har vi ändå inte kommit till genomförande och verklig omställning. Jag vill bidra till att alla ska ha rätt att förverkliga sina drömmar utan bekostnad på medmänniskor, natur eller kultur. Att kunna att bo och verka där man känner sig hemma och underlätta för de som vill vara sin egen arbetsgivare. Att vi ska känna oss trygga både i vårt gemensamma samhälle men också när det gäller vad vi konsumerar. Ett samhälle som är ansvarsfullt, tryggt och inkluderande, där vi är en del av en större helhet och där alla har en given plats.

Maria Kornevik Jakobsson - Härryda

Jag började mitt politiska engagemang tidigt. Då var det kvinnors rättigheter och miljöfrågan som väckte intresset. Dessa frågor är lika aktuella i dag, men idag kämpar jag också för alla människors lika rätt och värde. Det handlar om värderingar. Om friheten att utveckla sin fulla potential. När populismen, nationalismen och protektionismen växer blir demokratin allt viktigare att försvara. Därför är det också helt avgörande att vi står upp för en värdig människosyn värnar asylrätten och rätten till familjeåterförening. Men det som ligger mig varmast om hjärtat är barns rättigheter. Jag arbetade i många år som som psykoterapeut och kurator. Det lärde mig hur utsatta barn är, trots alla skyddsnät. En avgörande förutsättning för en stark välfärd är ett starkt starkt näringsliv, som skapar jobb och inkomster. Därför vill jag att företagen ska få ännu bättre möjligheter att utvecklas. Under denna mandatperiod är jag kommunalråd på heltid med ansvar för världsfärdsfrågorna skola, vård och omsorg. Det har gett mig möjligheten att arbeta med de frågor som jag kan och som är viktigast för mig.

Maria Vallin - Lerum

Jag är socionom och har arbetat med förändringar och utveckling i allt från enskilda personer till stora företag. Som prestationskonsult har jag skaffat mig en bild över vad vi behöver förbättra i samhället. Jag brinner för miljön och hälsofrämjande arbete. Satsar vi tidigt i ett barns liv på hälsa, så kan vi förebygga stora problem längre fram i livet. Tex inga fler hemmasittare i skolan och bygga miljöer som är naturliga mötesplatser för äldre och förebygga ensamhet. Kan vi få barnen till skolan och få äldre att bryta sin ensamhet så sparar samhället pengar

Mattias Vernberg - Stenungsund

Mattias Vernberg bor i Timmervik i Stenungsund kommun.

Jobbar som platschef inom resturangnäringen.

Har suttit i Kommunstyrelsen och allmänna utskottet i kommunen halva mandatperiden. har sedan tidigare haft uppdrag i Åre kommun sedan valet 1998 har även suttit i regionfullmäktige i Jämtland Län. Mina frågor som jag brinner för är vård och omsorg men under denna mandat period har det varit mycket infrastruktur frågor som jag tycker är mycket intressant.

Melinda Wahlqvist Larsson - Lilla Edet

42 år

Implementationsspecialist

Varför jag vill kandidera till Regionen?

Jag vill vara med och jobba för att vår Region ska mer bli mer hållbar, både ekonomiskt och miljömässigt. Andra områden som jag brinner för är att minska den ekonomiska och sociala utsattheten som många lever i, och då framförallt de barn som lever i detta. Och även den enormt viktiga frågan att leva upp till allas lika rättigheter och skyldigheter

Vilka frågor vill jag driva?

Allas lika värde och rättigheter till vård och omsorg, mer hållbar miljö

C-ord

Liberal, feminist, grön

Robert Mattsson - Tjörn

Jag är en femtitalist som arbetat i förpackningsindustrin med bl.a. plaståtervinning, livsmedelsförpackningar och jordbruksfilm. Arbetar idag med vissa konsultuppdrag inom livsmedelsförpackning och plaståtervinning.

Har sedan unga år ett stort fågel/natur-intresse som på senare år intensifierats.

Född och uppvuxen i Göteborg där jag också utbildade mig till civiling.

Bor sedan åtta år på det vackra Tjörn.

Vill jobba för miljö och klimatfrågor på ett sätt som ger verkligt resultat och inte bara är symbolfrågor. Enskild äganderätt och företagande är också viktiga frågor.

Har en lokal politisk förankring genom att bl.a. sitta i Tjörns Samhällsbyggnadsnämnd samt genom att vara ordförande i Tjörnkretsen. Sitter även i styrelsen för Centerpartiet region Västra Götaland väst.

Tror att jag kan bidraga med synpunkter baserade på ett långt arbetsliv inom industri och företagande.

Ronny Sjöberg - Härryda

Jag är aktiveringspedagog med inriktning rehabilitering inom LSS, Daglig verksamhet och bor på en mindre gård i Härryda, vilket även innebär en del skogsbruk och hantverk.

Jag vill verka för en socialliberal politik där alla ska kunna uppnå sin fulla potential genom hela livet, alltifrån skolåldern ända in på äldreboendet där ingen lämnas utanför.

Sara Janhäll - Mölndal

Jag heter Sara Janhäll och ställer upp i valet för Centerpartiet i både region och riksdag. Min viktigaste fråga är demokratin där jag ser en risk i att så få svenskar pratar politik och försöker komma överens i olika frågor. Mitt politiska intresse är brett och jag försöker hålla fokus i samhällsbyggnad och livskvalitet. Samtidigt är miljö och teknik viktigt tillsammans med utbildning. Jag har en lösningsfokuserad inställning till politiken, självklart baserad på socialliberala värderingar. Jag kommer från Göteborg där jag har mina rötter och släkt sen flera generationer och har aldrig flyttat mer än mer än några kilometer. Nu bor jag ca 100 meter in i Mölndal kommun i villa med potatisodling i trädgården. Jag jobbar som forskare inom partiklar i luften, miljöeffekter och transportsystemet och har en bakgrund som civilingenjör i fysik från Chalmers. Med både forskning och politik som intressen har jag alltid tidsbrist och saknar alltför ofta tid för kultur och musik.

Suzanne Parenius - Lerum

Suzanne Parenius, bor i Jonsered, Lerums kommun, på en liten hästgård tillsammans med make Fredrik (egenföretagare) samt ett mindre zoo. Vi har två utflugna döttrar, Johanna och Sofia.

Jag vill förbättra villkoren för företagare i Sverige. Centerpartiet är mitt självklara val för vårt engagemang i små och medelstora företag, miljö och hållbarhetsfrågor, landsbygden och vår gemensamma välfärd med klok integration och människan i fokus.

Som fd företagare och Vd för en hotell- och konferensanläggning slås man av regelverk som tar all fokus från verksamheten, inte minst under pandemin. Regelförenklingar är ett måste, nya lagar måste vara väl förankrade och anpassade till företagarens verklighet.

Besöksnäringen ligger mig varmt om hjärtat som den näring som gett flest unga och nyanlända ett första arbete. Det finns en enorm potential för den näringen att växa i Västra Götaland och jag vill se till hela regionen för med samarbete över kommungränserna kan vi uträtta stordåd.

Här hittar du Susanne på sociala medier: https://www.linkedin.com/in/suzanne-parenius-41134/ 

Thomas Pettersson - Alingsås

Jag vill fortsatt arbeta för att att utveckla vården i VGR samt energieffektivisera och förbättra dess byggnader mm.

Tina Höstlycke - Mölndal

53 år, människa, medmänniska och världsförälder

Brett och stort politiskt intresse och passion. Brinner och slåss för mänskliga rättigheter (även asylrätt), humanitet och djurrätt sedan barnsben.

Det ska vara inspirerande, attraktivt och lönsamt med utbildning, arbete och att driva företag.Uppskattar och värnar kultur och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Ideella humanitära engagemang i Göteborg, Sverige (även inom KVV) och i Sydafrika. Många års erfarenhet (och glädje) som kontaktpolitiker och som ledamot i nämnd, kommunfullmäktige samt kyrkofullmäktige. Även fd vice ordförande i lokal partiförening samt valombudsman.

Tony Stedt - Partille

Mitt namn är Tony Stedt och jag kandiderar till regionvalet. Jag bor i Partille utanför Göteborg tillsammans med min hustru och våra två, snart vuxna, barn. Har precis passerat 56 år och arbetar med IT-arkitektur och IT-styrning.

Jag är, bland mycket annat, intresserad av infrastrukturfrågor. Den omställning som sker idag inom bilindustrin är mycket intressant och hur detta påverkar det våra framtida behov kring stadsplanering, transporter, kollektivtrafik, energibehov, etc. Förflyttningen mot ökat distansarbete påverkar också. Detta är frågor handlar om människors frihet, företag och samhällets förmåga samt hälsa och miljö.

Jag gillar att arbeta med problem och att hitta lösningar, något som jag gör dagligen inom mitt arbete. Att hantera utmaningar och få fram hållbara lösningar inom dessa områden triggar mig något otroligt.

Jag använder gärna sociala medier och jag finns idag på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.

Turan Aliyev - Partille

Jag heter Turan Aliyev och är 38 år gammal och är en trogen centerpartist ,gift, har två barn och är förtroendevald kommunpolitiker i Partille kommun. Som tvåbarnsfar vill jag kandidera till regionvalet år 2022 för att jag vill jobba för en kulturpolitik som ser till att kulturfrågorna sätts in i en nationell kontext.

Ulrika Engmér Sandström - Öckerö

Jag är uppvuxen i en familj av passionerade människor, vi är konstnärer, politiker och företagare. Vi har alltid diskuterat politik och nyheter hemma hos oss.

De första 25 åren i mitt liv bodde jag i en bruksort i Dalarna, men kärleken fick mig att flytta västerut till Hönö, där jag bor med min man och våra två barn. Jag är utbildad fotograf men jobbar även i en möbelaffär. Jag är gruppledare i Öckerökretsen och ledamot i Centerkvinnorna Västra Götaland Västra.

Det har alltid funnits en vilja i mig att försöka förbättra vårt samhälle, för även om vi tekniskt sett lever i ett av världens mest jämställda land så stämmer inte det riktigt.

På många områden är jämställdheten eftersatt, jag tänker i första hand på vården, där sjukdomar som drabbar de med livmoder inte prioriteras.

Jag vill också vara en röst för HBTQIA-personer då många fortfarande lever med hat och hot, det är inte rätt i ett demokratiskt samhälle.

Vägen till jämställdhet är feminism, det är dom frågorna jag fokuserar på.

Yvonne Norlén - Kungälv

Jag är Centerpartist för att jag tror på människors potential, vill se ett hållbart samhälle med ett starkt näringsliv. Med hållbarhet menar jag ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jag vill arbeta för att Västra Götaland blir en innovativ region med ett starkt näringsliv, bra infrastruktur och en framgångsrik akademi. Vill verka för ett gott samarbete mellan näringslivet och utbildningsväsendet så att vi utbildar för framtidens behov.

I Sverige har vi goda förutsättningar för att producera hållbar och kulinarisk mat med en god djuromsorg. Idag har vi en alltför låg självförsörjningsgrad. För att öka matproduktionen och arbetstillfällena i de blå och gröna näringarna behöver myndigheterna förenkla regelverket och arbeta snabbare. Mer verkstad och mindre prat!

Är en entreprenör inom marknadsföring och verksamhetsutveckling, utbildad civilekonom. Min passion är att vara ute i naturen gärna uppsuttet på någon av mina islandshästar.

Åsa Orreus - Mölndal

Det är några frågor som utgör min kärna, mina hjärtefrågor. Förebyggande insatser är den röda tråden.

Skolan är till för alla barn. Men idag är barn med NPF-diagnoser överrepresenterade gällande ofrivillig skolfrånvaro och att inte avsluta sin skolgång. Uppskattningsvis rör detta var tionde barn.

Alla barns rätt till en barndom fri från övergrepp och neglekt behöver stärkas. I mitt yrkesliv arbetar jag med att nyttja teknik för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Det finns många sätt att angripa ämnet och alla behövs. Barndomstrauma ger livslånga effekter.

Mäns våld mot kvinnor. Konsekvenserna är enorma och behovet av stöd för utsatta stort, likväl som åtgärder för att minska våldet.

Självmord och psykisk ohälsa behöver prioriteras upp och förebyggas, inklusive ökad tillgänglighet till BUP.

Vem är då jag? Jag har fått förtroendet att sitta i kretsstyrelsen i Mölndal där jag även är ledamot i Skolnämnden. Jag sitter även i styrelsen i CK Landvetter-Råda. Utöver politiken är jag styrelseledamot i Kvinnojouren Frideborg.

Privat - 43 årig mölndalsbo med make, tre yngre skolbarn och hund. Entusiastisk trädgårdsamatör som tillbringar somrarna till sjöss!

Anders Ådahl
Distriktsordförande i VG Västra
Natalie Johansson
Projektledare VG Västra och Göteborg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.